Gå til hovedindhold

Bred politisk opbakning til principaftale om Lynetteholmen

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen glæder sig over, at der er bred tilslutning til principaftalen om Lynetteholmen fra Folketingets partier. Samtidig er parterne blevet enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning for at erstatte det aflyste byggeri på Ørestad Fælled Kvarter.

Indhold

    Et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, S, DF, RV og SF) har i dag tilsluttet sig principaftalen om Lynetteholmen, som blev indgået mellem regeringen og Københavns Kommunes overborgmester den 5. oktober 2018. 

    - Det er et vigtigt skridt i retning mod, at det visionære projekt med anlæg af Lynetteholmen og etableringen af den nødvendige infrastruktur hertil bliver en realitet, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

    Lynetteholmen er en ny ø, som skal anlægges mellem Nordhavnen og Refshaleøen. Det forventes, at den på sigt vil give plads til cirka 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. 

    - Jeg har længe været optaget af, hvordan vi kan sikre, at udbuddet bedre matcher efterspørgslen af boliger i København. Selvom der er bygget meget i Hovedstaden i de senere år, er der ikke bygget nok, og det har presset boligpriserne kraftigt i vejret. Med aftalen sikrer vi samtidig en forbedring af mobiliteten for hele Hovedstadsområdet, fordi ejendomsudviklingen kan bidrage økonomisk til etableringen af en Østlig Ringvej og metrobetjening af området, forklarer ministeren.

    Parterne er desuden blevet enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning for at erstatte det aflyste byggeri på Ørestad Fælled med byggeri på alternative byggefelter.  By & Havn kan derfor arbejde videre med at skabe indtægter til at dække det bidrag, som allerede er ydet til metroen i København. Aftalen bygger på den aftale, der blev indgået af et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation i forbindelsen med budgetaftalen for København 2019.