Invitation til konference om hovedstadsområdets boligmarked

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen inviterer tirsdag den 27. februar 2018 til en konference om boligmarkedet i hovedstadsområdet. Tilmelding er påkrævet.

Luftfoto fra Københavns Rådhusplads
Foto: Ulrik Jantzen

02. februar 2018

Der har i de senere år været en høj befolkningsvækst i København. Boligudbuddet er ikke fulgt med efterspørgslen, og priserne er steget dramatisk. 

Copenhagen Economics har sammen med Kuben Management analyseret boligmarkedet i hovedstadsområdet og lavet en kvantitativ belysning af boligbehov, udviklingspotentialer og løsningsstrategier for de næste 20 år.

På konference vil analysen blive gennemgået efterfulgt af både en faglig og politisk debat af indsigter og løsningsmuligheder for et større og mere varieret boligudbud i hovedstadsområdet. 

Program for konferencen, tirsdag 27. februar 2018 kl. 13.30-16.30:

13.00-13.30 Ankomst og registrering
13.30-13.40 Velkomst og indlæg v/Ole Birk Olesen
13.40-14.10 Præsentation af analysen v/ Copenhagen Economics og Kuben Management
14.10-14.55 Paneldebat med professor ved CBS Michael Møller, adm. direktør for Carlsberg Byen Jens Nyhus, arkitekt MAA for Arkitema Architects Poul Schülein, adm. direktør for FB-Gruppen Hans-Bo Hyldig og vicedirektør for Frederiksberg Kommune Ingvar Sejr Hansen
14.55-15.15 Pause
15.15-16.20 Paneldebat med  transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), Københavns overborgmester Frank Jensen (S), Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL), Borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann (V)
16.20-16.30 Afslutning v/Ole Birk Olesen
16.30-17.00 Reception/Networking 

Konferencen finder sted i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets Mødecenter, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K. Deltagelse er gratis, og tilmelding sker til smb@trm.dk, så længe pladser haves.