Gå til hovedindhold

Ministerens budskaber på Havnekonferencen 2018

På Danske Havnes konference i Esbjerg satte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen fokus på havnenes udfordringer og udviklingsmuligheder. Han understregede blandt andet vigtigheden af sunde investeringer i havnene, der matcher markedets efterspørgsel.

Indhold

  Det overordnede billede for de danske havne viser, at branchen forandrer sig.

  På trods af, at godsmængden er faldet med 6 procent siden finanskrisen, er det lykkedes for de danske havne at øge omsætningen med 20 procent. Det skyldes både, at havnene er blevet bedre til at øge værdiskabelsen, og at havnene har skabt bedre rammer for private virksomheder.

  Ministeren anerkendte på dagens konference, at de danske erhvervshavne er initiativrige virksomheder, der er parate til at omstille sig og følge med udviklingen i sektoren.

  - Der er investeret mange penge i havnene, og det er godt, hvis investeringerne hviler på en sund forretningsmodel, der svarer til, hvad markedet efterspørger. Men investeres der for mere, end hvad indtjeningen i havnene kan bære, er det i sidste ende skatteyderne, der hænger på regningen. Som minister er det mit ansvar at se på helheden i sektoren.

  Der er udfordringer i havnesektoren, der viser, at havneloven er utidssvarende. Derfor har ministeren nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en revision af havneloven.

  - Den kommende revision af havneloven skal sikre, at vi skaber de bedst mulige rammer for, at både private og offentlige aktører fortsat kan udvikle sektoren i fremtiden, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Ekspertudvalgets formand overdrager anbefalingerne til ministeren i næste uge, som derefter vil vende anbefalingerne med Rådet for Erhvervshavne, der er følgegruppe for havneudvalget, og i regeringen, inden de offentliggøres.