NY ANALYSE: Behov for 73.000 flere boliger i hovedstaden frem mod 2025 og endnu flere i de følgende år

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen satte i efteråret gang i en grundig boligmarkedsanalyse for at få kortlagt udfordringer med og løsninger på hovedstadsområdets boligmarked. Analysen viser både et stort behov og potentiale for flere boliger.

Gadebillede fra sluseholmen

27. januar 2018

Ejerboligpriserne i København er steget med op mod 55 % over de sidste 5 år. Det smitter af på lejeboligmarkedet, som også oplever stigende priser, og på ejendomspriserne i hele hovedstadsområdet. 

Hovedstadsområdet er et vigtigt vækstcenter for dansk økonomi, så det er i hele landets interesse at have et stabilt og varieret boligmarked i hovedstaden med adgang for alle indkomstgrupper.

Derfor tog transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i efteråret initiativ til en analyse af hovedstadsområdets boligbehov og muligheder for et større og mere varieret boligudbud.

- Regeringen er optaget af, at der skal være vækst i hele landet, og at vi har et land i balance. Men boligmarkedet i hovedstadsområdet er ude af balance i forhold til resten af landet, og det bliver sværere og sværere for folk med almindelige indkomster at finde en bolig, der er til at betale, siger Ole Birk Olesen om baggrunden for den igangsatte analyse.

Analysen, som er udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management, er nu færdig. Den viser blandt andet, at der er behov for 73.000 nye boliger i hovedstadsområdet inden 2025, 44.000 flere boliger i årene 2025-35 og yderligere 43.000 boliger inden 2045, hvis prisudviklingen skal holdes på samme niveau som i resten af landet. To tredjedele af de nye boliger er nødvendige i Københavns og Frederiksberg Kommune, mens den sidste tredjedel bliver efterspurgt i omegnskommunerne. I øjeblikket er der især overefterspørgsel efter små lejligheder på under 60 kvm.

Københavns Kommune har i 2015 fastsat en ambition om, at der i gennemsnittet opføres 3.750 boliger pr. år indtil 2027 . Men analysen peger på, at den aktuelle efterspørgsel kræver, at der årligt i gennemsnittet skal bygges 6-7.000 nye boliger i København og Frederiksberg Kommuner indtil 2025, at der kommer til at mangle endnu flere boliger i de kommende 20-30 år, og at der er behov for et mere varieret udbud end hidtil.

Analysen viser, at efterspørgslen kan imødekommes ved en kombination af at udvikle nye områder, fortætte eksisterende boligområder og udnytte den eksisterende bygningsmasse bedre. 

Endelig peger analysen på en række barrierer, der ofte står i vejen for at øge boligudbuddet på en effektiv måde.

- Der er bygget meget i København de seneste år, og kommunen planlægger at bygge flere boliger. Men vi må ikke ignorere den store difference, der er mellem det antal boliger, som kommunen planlægger at bygge i de kommende år, og hvad der reelt er behov for. 

- Analysen viser nemlig, at der er brug for endnu flere boliger for at indhente de sidste mange års efterslæb og dække det voksende behov i fremtiden, så priserne ikke fortsætter med at stige mere end i resten af landet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

- Boligudviklingen ligger primært i hænderne på kommunerne og bygherrerne, men jeg er meget interesseret i, om staten kan bidrage ved at fjerne barrierer og skabe de rigtige incitamenter for et bedre boligmarked.

- Derfor vil jeg invitere til en konference, hvor eksperter og interessenter får lejlighed til at diskutere fremtidens behov og løsninger med et fælles afsæt i den viden, der nu er skabt med boligmarkedsanalysen, siger Ole Birk Olesen.

Boligmarkedsanalysen i hovedtræk:

En fastholdelse af boligudviklingen på samme niveau som de sidste 10 år vil medføre en fortsat stigning i boligpriserne over de næste 25 år på niveau med stigningen i priserne over de forgangne 25 år. Dvs. en årlig stigning på ca. 5,5 pct. pr. år.

Behovet for flere boliger er størst i perioden 2018-2025, hvor der er et forventet samlet behov på 73.000 nye boliger i hovedstadsområdet (50.000 boliger i København og 23.000 boliger i forstæderne).

Fra 2025 til 2035 er der et anslået behov for yderligere 44.000 nye boliger (30.000 boliger i København og 14.000 boliger i forstæderne).

Fra 2035 til 2045 er der et anslået behov for yderligere 43.000 nye boliger (25.000 boliver i København og 18.000 boliger i forstæderne).

Ved at se på udbygning af nye områder, fortætning af eksisterende boligområder og bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse er det analysens konklusion, at der samlet er et teoretisk potentiale for at skabe op til 134.000 nye boliger i hovedstadsområdet frem mod 2025 og yderligere 135.000 boliger fra 2025 til 2035.

Analysen peger samtidig på, at der er en række praktiske begrænsninger og udfordringer med bl.a. interessenter og politiske særinteresser, udformningen af fx planlov og kommuneplaner, samt markedskapacitet ifht. bl.a. udbudsregler, regulativer, konjunkturudsving og lokalt svingende byggeudgifter. Desuden betyder de fordelingspolitiske hensyn i boligreguleringen en mindre effektiv udnyttelse af boligmassen.