Boligministeren besøger Den Sønderjyske By og Svalegården

Den Sønderjyske By og Svalegården på Frederiksberg får i dag besøg af boligminister Kaare Dybvad Bek, som blandt andet skal høre nærmere om, fremtidsudsigterne for de to områder i forhold til opkøbet fra amerikanske Blackstone.

Foto af ældre rødstensejendom i Lindevangskvarteret på Frederiksberg

13. september 2019

Boligminister Kaare Dybvad Bek besøger i dag Den Sønderjyske By og Svalegården, som er to private udlejningsejendomme, der begge har oplevet udenlandske investorers interesse for det danske boligmarked.

Den Sønderjyske By og Svalegården er blevet opkøbt af Blackstone, men handlens endelige gennemførelse afventer den igangværende retssag om lejernes forkøbsret til bygningerne, som lejeren fra Den Sønderjyske By har indledt mod Frederiksberg Boligfond.

- Der er rigtig mange mennesker, som er bekymrede for udviklingen på boligmarkedet i øjeblikket, hvor vi ud over høje prisstigninger på ejerboliger også oplever private investorers interesse for at opkøbe udlejningsejendomme, foretage renoveringer og hæve huslejen. Beboerne i Den Sønderjyske By og Svalegården står midt i disse udfordringer, og derfor ser jeg frem til at tage deres input med i mit videre arbejde, fortæller boligminister Kaare Dybvad Bek.

Arbejdet for at ændre forholdene på boligmarkedet ligger ministeren meget på sinde.

- Det er mit udgangspunkt, at vi skal ændre loven, så vi dels undgår de meget markante huslejestigninger, som tit følger i kølvandet på disse opkøb, og dels sikrer udlejeres interesse for at renovere ældre boligmasse. Hvordan vi i praksis vil og kan gøre det, afventer den igangværende ekspertgruppes anbefalinger og de efterfølgende politiske drøftelser, men der er ingen tvivl om, at det er en udfordring, jeg vil prioritere højt, forklarer boligministeren.

Under besøget i såvel Den Sønderjyske By som Svalegården mødes ministeren med de respektive repræsentanter for ejendommene, der også vil vise ministeren rundt, så han kan se de to ejendomme.