Byggeskadefondene på det private og almene område bliver fusioneret

Der er indgået bred politisk aftale om, at Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) skal lægges sammen med Byggeskadefonden (BSF) på det almene område. Ændringen forventes at træde i kraft i løbet af 2020.

30. august 2019

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) står over for en stor udfordring. På grund af færre byfornyelsesaktiviteter og dermed faldende indbetalinger til BvB er fondens økonomi under pres – og den bliver yderligere presset af omprioriteringen af den statslige byfornyelsesramme til landsbypuljen med finansloven for 2019.

Det betyder, at fonden uden ekstern indgriben forventes at løbe tør for midler inden for en årrække, hvorefter fonden vil være tvunget til at stoppe sine aktiviteter. Det vil medføre, at ejere af byfornyede ejendomme vil miste deres nuværende forsikringsdækning vedrørende byggeskader.

For at skabe tryghed om forsikringsdækningen for de bygningsejere, som på nuværende tidspunkt er omfattet af BvB, bliver fonden lagt sammen med Byggeskadefonden på det almene område (BSF) med henblik på en gradvis afvikling over en årrække. Det støtter et bredt flertal i Folketinget, bestående af regeringen, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance.

- Sammenlægningen af de to fondsområder er et udtryk for rettidig omhu og er en nødvendig konsekvens af, at byfornyelsesmidlerne med finansloven for 2019 er omprioriteret til landsbyfornyelse. For at skabe mest mulig tryghed for bygningsejerne og deres lejere har det været nødvendigt at indgå en aftale om fondens fremtidige økonomi, og derfor er det positivt at se, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om beslutningen, fortæller boligminister Kaare Dybvad Bek.

Afviklingen medfører, at BvB nedlægges som selvstændig enhed. Det betyder blandt andet, at fondens bestyrelse bliver nedlagt, og at fondens nuværende aktiver og forpligtelser bliver overført til BSF.

Overflytningen af de eksisterende forsikringssager sker til en særskilt afdeling med vandtætte skotter til BSF’s øvrige afdelinger. Da afdelingerne hver især kun hæfter for egne sager, vil de eksisterende afdelinger i BSF ikke blive påført tab som følge af overflytningen. Afviklingen af BvB indebærer desuden, at eventuelle kommunale tilsagn til bygningsfornyelsesarbejder efter lovens ikrafttrædelsesdato ikke længere omfattes af byggeskadedækning og eftersyn. Det sker for at sikre, at fondens økonomiske forpligtelser ikke øges yderligere.

De nærmere detaljer for afviklingsforretningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med fondene.