Gå til hovedindhold
Nyhed

Cykelpuljen har givet flere, tilfredse og trygge cyklister

Flere har valgt cykel til, og cyklisterne føler sig mere trygge og tilfredse i trafikken som følge af de investeringer, et bredt flertal i Folketinget har foretaget i cykelinfrastruktur. Det konkluderer en ny evaluering fra Vejdirektoratet, som viser, at puljen til fremme af cykeltrafik har haft en positiv effekt på en række undersøgte projektstrækninger.

30. dec. 2019

Indhold

  Forligskredsen bag aftaler om en grøn transportpolitik (S, SF, RV, V, DF, LA og K) afsatte i 2009 en milliard kroner til en cykelpulje for perioden 2009-2014. Formålet med puljen var at skabe bedre forhold for cyklister og gøre det mere udbredt, attraktivt og sikkert at vælge cyklen som transportmiddel.

  En ny evaluering fra Vejdirektoratet viser, at investeringerne har haft en række positive virkninger. Først og fremmest er der på 81 undersøgte projektstrækninger sket en gennemsnitlig stigning i antallet af cyklister på 22 procent. Derudover føler 33 procent af de adspurgte cyklister en større tryghed som cyklist; mens 26 procent giver udtryk for, at de føler en større tilfredshed end tidligere.

  Evalueringen viser også, at tre procent af alle de adspurgte cyklister er flyttet over fra bil til at benytte cykel. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, lyder det fra transportministeren.

  - Ikke alene er cyklen et klimavenligt transportmiddel, den er også med til fremme folkesundheden. Derfor er det vigtigt, at flere stiger på cyklen. Evalueringen viser, at investeringer i bedre forhold for cyklister kan få flere til at vælge cyklen til. Derfor er jeg som grøn transportminister glad for, at vi på finansloven har prioriteret 50 millioner kroner i 2020 til en ny pulje, der skal fremme cyklisme, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Med cykelpuljens midler er der fra 2009-2014 givet 717 millioner kroner i tilskud til i alt 388 projekter i kommuner, virksomheder og langs statsveje. Puljen har støttet projekter i form af såkaldte cykelbyer, hvor kommuner bruger helhedsløsninger og flere forskellige tiltag på samme tid til at gøre det mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel. Der er også tale om projekter, som kan være med til at fremme cykelpendling i form af længere strækninger af cykelstier og –baner, ligesom der er givet midler til projekter, som er målrettet børn ved at skabe en mere sikker forbindelse mellem boligområder og den lokale skole.

  Det har Cykelpuljen givet os:

  • 470 kilometer nye cykelstier udover nye stibroer og tunneller.
  • Flere cyklister; en gennemsnitlig stigning i antallet af cyklister på 22 procent på 81 undersøgte projektstrækninger.
  • Heraf er 17 procent overflyttet fra andre ruter og 5 procent er cyklister, der tidligere benyttede enten bil, kollektiv trafik eller ikke foretog turen. 3 procent af flyttet over fra bil til at benytte cykel som transportmiddel.
  • Flere tilfredse cyklister; 26 procent af de adspurgte føler en større tilfredshed end tidligere.
  • Flere trygge cyklister; 33 procent af de adspurgte føler en større tryghed end før.