Gå til hovedindhold
Nyhed

Danmark strammer fortolkningen af EU’s regler om cabotage for busser

Regeringen tager endnu et skridt i kampen mod social dumping. Det skal nemlig være slut med, at udenlandske busser opholder sig og kører på permanent basis i Danmark. Derfor strammer transportminister Benny Engelbrecht nu den danske fortolkning af cabotage-reglerne for busser.

11. okt. 2019

Indhold

  EU-reglerne fastsætter, hvor lang tid en udenlandsk bus må køre internt i Danmark. Reglerne er uklare og upræcise, og der findes ingen fælles retningslinjer for fortolkningen af reglerne. Det modvirker en effektiv håndhævelse og har i Danmark ført til en situation, hvor udenlandske busser kan køre tomme til Danmark og udføre systematisk cabotage på permanent basis.

  Derfor strammer regeringen nu fortolkningen, således at udenlandske busser kan udføre lovlig cabotage i Danmark i syv sammenhængende dage pr. måned. Den nye fortolkning vil træde i kraft 1. november 2019.

  - Vi står i dag i en alvorlig og uholdbar situation, hvor udenlandske busser opererer på permanent basis og aldrig forlader landet. Det er stik imod reglerne, og det er unfair konkurrence over for vores danske busvognmænd. Det kan vi ikke acceptere. Derfor strammer og præciserer vi nu vores fortolkning, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

  Den nye, strammere fortolkning af reglerne om bus-cabotage er endnu et initiativ i regeringens indsats mod social dumping i vejtransportsektoren.

  Regeringen har allerede nedsat et lovforberedende udvalg, der skal sikre udenlandske bus- og lastbilchauffører danske lønvilkår, når de kører cabotage.

  - Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi kunne løse problemet med de udenlandske busser med klarere fælles EU-regler, men det kan vi ikke vente på. Det er omfanget af den systematiske kørsel simpelthen for omfattende til. Jeg vil derfor tage det op på EU-niveau, når vi skal forhandle en revision af bus-forordningen, og det var også årsagen til, at vi fra dansk side rejste problemstillingen i Vejtransportalliancen på mødet her i København sidst på sommeren for at få opbakning til en restriktiv tilgang til spørgsmålet om bus-cabotage, forklarer ministeren.

  Fakta:
  Bus-cabotage er national personbefordring med bus for fremmed regning, som en transportvirksomhed udfører i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat. Reglerne er ikke defineret nærmere, og der findes ingen fælles retningslinjer for fortolkningen af reglerne. Cabotage-reglerne retter sig mod det udenlandske køretøj.