Gå til hovedindhold

De kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser skal forenkles og effektiviseres

Regeringen vil styrke borgernes retssikkerhed og starter derfor et konkret og omfattende lovarbejde for at forenkle og effektivisere de nuværende kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser.

Indhold

  Regeringen vil ændre reglerne for det kommunale ekspropriations- og taksationssystem, så borgere – til forskel fra i dag – kun skal indbringe deres sag ét sted, ligesom de skal have én samlet afgørelse i hver instans. Det vil lette processen og skabe et mere gennemsigtigt system.

  Hensigten er at samle alle klagesager om ekspropriation og taksation samt erstatning, der gives ved ekspropriationslignende sager, under et nyoprettet Klagenævnet for ekspropriation og taksation. Dermed vil borgerne opleve en større ensartethed i sagsbehandlingen uafhængigt af, om der er tale om ekspropriation i forbindelse med f.eks. virkeliggørelsen af en lokalplan eller anlæg af en ny vej. 

  Fremover vil reglerne for såvel den kommunale som den statslige ekspropriations- og taksationsproces blive samlet i en ny fælles ekspropriationsproceslov. På den måde skal borgerne kun forholde sig til en lov uafhængigt af, om det er en kommune eller staten, der har igangsat en ekspropriationsproces. 

  - Jeg er meget tilfreds med udsigterne til, at borgerne får en mere enkel og gennemskuelig ekspropriations- og taksationsproces. Det er indgribende for en borger at blive berørt af en ekspropriation, og vi skylder som lovgivere, at processen er så gennemskuelig og effektiv som overhovedet muligt. De berørte borgere betaler nemlig en høj pris for, at samfundet som helhed kan udvikle sig til glæde og gavn for os alle, siger transport-, bygning- og boligminister Ole Birk Olesen

  Regeringen har, siden Ekspropriationsudvalget i juni 2018 konkluderede, at systemet for kommunal ekspropriation er unødvendigt forgrenet og komplekst, lagt vægt på at foreslå et mere enstrenget og gennemsigtigt system uden at gå på kompromis med fagligheden. Det har ligeledes været et mål, at flest mulige kommunale og ekspropriations- og taksationsprocesser følger samme system.

  På den baggrund vil regeringen nu arbejde videre med en revision af det kommunale ekspropriation- og taksationssystem, der medfører følgende forenklinger for borgerne:

  • Hvis ikke der kan indgås et frivilligt forlig med borgeren, og kommunen er nødsaget til at ekspropriere for at gennemføre et projekt, så skal kommunen i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen indhente en bindende afgørelse vedrørende erstatning fra de statslige ekspropriationskommissioner. Derefter træffer kommunen én samlet afgørelse, dvs. om både ekspropriation og erstatning, overfor borgerne.
  • Hvis en borger ønsker at få prøvet kommunens afgørelse om ekspropriation og/eller erstatning, så kan den samlede klage sendes til et nyoprettet Klagenævn for ekspropriation og taksation. Nævnet træffer samlet afgørelse, dvs. om både ekspropriation og erstatning, overfor borgerne. 

  Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forventer at fremsætte lovforslag om processen for ekspropriation og taksation i Folketingssamlingen 2019/2020. 

  Arbejdet med ændringerne af reglerne for den gældende kommunale ekspropriations- og taksationsproces er udført af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Finansministeriet samt Transport-, Bygnings og Boligministeriet.