Gå til hovedindhold

Det nye trafikanlæg på Fynske Motorvej syd for Odense hjælper trafikanterne hurtigere frem

Danmarks første dynamiske ruderanlæg syd for Odense afvikler en øget trafik hurtigere end det traditionelle rampekryds. Det giver en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 10 millioner kroner.

Indhold

  Det vakte stor opsigt, da Vejdirektoratet i efteråret 2017 åbnede et såkaldt dynamisk ruderanlæg, hvor trafikanterne skulle køre i venstre side gennem anlægget for at komme hurtigt og nemt gennem til- og frakørsel 52 syd for Odense.

  Der var nemlig tale om intet mindre end en danmarkspremiere, som blev markeret af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. Og spørgsmålet var, om det nye trafikanlæg ville virke efter hensigten og hjælpe trafikanterne hurtigere gennem det travle rampekryds.

  Godt halvandet år senere kan Vejdirektoratet efter en række analyser konstatere, at det dynamiske ruderanlæg, sikrer:

  Øget trafik: Den samlede trafik gennem anlægget er på hverdage steget, så det svarer til en samlet stigning på ca. 12 % over 2 år. Det nye anlæg afvikler altså mere trafik end det gamle, og forskellen er især tydelig i myldretidsperioderne 7-9 og 15-17.

  Hurtigere rejsetid: Rejsetiden for trafikanterne, der færdes gennem anlægget, er reduceret markant, selvom trafikmængden er øget. Især er rejsetiden reduceret markant for de trafikanter, der kommer fra nord. I myldretiden har den gennemsnitlige trafikant fået halveret sin rejsetid gennem anlægget. 

  Samfundsøkonomisk svarer den sparede rejsetid til en årlig gevinst på godt 10 mio. kr. Med et anlægsbudget på 29 millioner kroner har det dynamiske ruderanlæg altså tjent sig selv ind på tre år.

  Korrekt anvendelse af anlægget: Trafikken afvikles tilfredsstillende. Langt den overvejende del af trafikanterne (99,6%) forstår at placere sig i det mest hensigtsmæssige kørespor, når de kører ind i anlægget. Ombygningen har ikke resulteret i ulykker.

  De gode erfaringer efter halvandet års brug bliver noteret med tilfredshed af ministeren.

  - Jeg havde selv fornøjelsen af at være en af de første, der kørte gennem dette nye og innovative anlæg, og jeg har siden været spændt på, om det kunne afhjælpe det trafikale pres, som trafikanterne i rampekrydset syd for Odense oplevede. Jeg er derfor meget tilfreds med,  at der nu både kommer flere trafikanter gennem anlægget end før, og at de kommer hurtigere frem.  Det viser med al tydelighed, at det var den rigtige beslutning at afprøve denne nye trafikale løsning, og jeg håber, vi kan gøre brug af de gode erfaringer andre steder i landet, hvor det må være relevant,  siger Ole Birk Olesen.

   Det dynamiske rudeanlæg gør, at  trafikken bytter  bane henover motorvejen for derved at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen og samtidig skabe bedre plads til bilisterne i alle retninger.

  Vejdirektoratets projektleder Annette Jørgensen har haft ansvaret for at køre projektet i mål. Hun siger:

  - Det har været et anderledes og meget spændende projekt at arbejde med undervejs, og vigtigst er selvfølgelig, at anlægget fungerer efter hensigten. Der er altid en vis usikkerhed forbundet med at etablere en ny type trafikanlæg for første gang, men det dynamiske ruderanlæg gør virkelig en positiv forskel for trafikanterne i området.

  Yderligere oplysninger:
  Annette Jørgensen, projektleder: 7244 2782, ajor@vd.dk
  Kim Lundahl Michelsen, kommunikationskonsulent: 7244 2318, kimi@vd.dk

  Faktaboks:

  • Det dynamiske ruderanlæg blev ibrugtaget i september 2017
  • Der er foretaget før- og eftermålinger for de enkelte trafikstrømme gennem anlægget i henholdsvis efteråret 2016 og efteråret 2018. Rejsetiderne er målt på baggrund af såkaldt bluetooth-logging af køretøjer gennem anlægget. Derved opnås målinger på mange køretøjer, og dermed en god sikkerhed for troværdige analyseresultater.
  • Ud fra droneoptagelser er foretaget adfærdsanalyse af trafikken gennem anlægget. Analysen er lavet ved hjælp af droneoptagelser og observationer ved fysisk tilstedeværelse. Begge dele er foregået i efteråret 2018.
  • Hvordan fungerer et dynamisk ruderanlæg? Bliv klogere ved at se videoen her.
  • På engelsk hedder et dynamisk ruderanlæg Diverging Diamond Interchange (DDI). Der er på nuværende tidspunkt allerede med stor succes anlagt flere DDI-anlæg i USA, og dette fortsætter i øget omfang. 
  • I øjeblikket er krydset syd for anlægget under ombygning, hvilket påvirker trafikkens afvikling gennem krydset. Når ombygningen er afsluttet i sommeren 2019, vil trafikanterne kunne opnå yderligere gevinster i form af rejsetidsbesparelse.