Grønlandsk minister på besøg i Danmark

Dagsordenen lød på luftfart og færdsel, da transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen den 25. februar mødtes med sin grønlandske kollega naalakkersuisoq Karl Frederik Danielsen, der i november blev ny minister for infrastruktur og boliger i Grønland.

26. februar 2019

Der blev udvekslet håndtryk, da transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olsen og Karl Frederik Danielsen, der er Grønlands infrastruktur- og boligminister, mødtes den 25. februar.

De to ministre drøftede en række igangværende sager på luftfarts- og færdselsområdet, hvor de to myndigheder i fællesskab arbejder for at finde løsninger. Det gælder blandt andet digitalisering af den grønlandske teoribog for køreundervisning, spørgsmål om ombytning af grønlandsk kørekort og en eventuel grønlandsk overtagelse af luftfartsområdet.

- Danmark og Grønland har historisk set altid haft et tæt forhold og samarbejde. Det gælder også på transportområdet. Jeg har derfor set frem til at kunne drøfte en række sager med Karl Frederik Danielsen. Det er ikke alle sager, som kan løses hurtigt, men det er positivt at opleve, at danske og grønlandske myndigheder har et godt og velfungerende samarbejde til gavn for det grønlandske samfund, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Karl Frederik Danielsen fremlagde desuden en status for arbejdet med anlægget af de to nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

- Jeg er meget glad for at høre, at det er forventningen, at der allerede i næste uge bliver udgivet en digitaliseret dansk og grønlandsk udgave af teoribogen. Samtidig er det godt at vide, at den opdaterede digitaliserede grønlandske version vil blive offentliggjort i løbet af foråret. Det glæder mig også, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er opmærksom på behovet for ressourcer i forbindelse med godkendelsesprocessen af de nye lufthavne, og at styrelsen allerede nu afsætter de nødvendige ressourcer hertil, siger Karl Frederik Danielsen, der er infrastruktur- og boligminister i Grønland.