Gå til hovedindhold
Nyhed

Grønne transportinitiativer på finansloven

Nye puljer til cyklisme, grønne busser og grøn taxikørsel er blandt de initiativer, som regeringen, RV, SF, EL og ALT prioriterer på transportområdet i den nyligt offentliggjorte finanslov.

03. dec. 2019

Indhold

  Regeringen, RV, SF, EL og ALT er enige om en ny retning for Danmark, som styrker den grønne omstilling af blandt andet transportområdet.

  Partierne afsætter eksempelvis en pulje på 75 millioner kroner i 2020 til grønne busser. Derudover skal der udarbejdes konkrete forslag til, hvordan krav til omstilling til grønne busser og grøn taxikørsel kan accelerere frem mod 2030.

  - Busser og taxier kører hver dag rigtig mange kilometer og krydser mange mennesker på deres vej, som bliver generet af luftforureningen. Derfor er det rigtig positivt, at vi nu sætter fart på omstillingen til grønne busser og grøn taxikørsel, udtaler transportminister Benny Engelbrecht.

  Aftalepartierne har aftalt at mødes igen i januar 2020 for - på baggrund af et oplæg fra regeringen - at drøfte de konkrete forslag til krav, der kan accelerere den grønne omstilling af de to brancher.

  Derudover ønsker partierne at prioritere cyklisme, fordi de mener, at det understøtter og videreudvikler grøn mobilitet. Derfor skal en ny cykelpulje på 50 millioner kroner målrettes kommunale cykelprojekter, hvor der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 procent af anlægsudgiften. Puljen vil dermed kunne bidrage til at sikre, at der samlet investeres 100 millioner kroner cyklisme.

  - Det er sundt for os alle hver især og for CO2-udledningen, når vi lader bilen stå og vælger cyklen til. Som selvudnævnt cykelminister er jeg derfor naturligvis meget glad for, at en ny cykelpulje kan være med til at fremme cyklisme. Derudover forventer jeg også, at yderligere investeringer i cyklisme vil indgå i de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturplan, siger transportministeren og fortsætter:

  - Det er dog ikke altid alle, der har mulighed for at vælge cyklen eller den kollektive trafik til. Det kan for eksempel være, at vi har brug for bilen i forbindelse med vores arbejde. Derfor er det også rigtig godt, at vi med dette års finanslov støtter op om virksomheder, der investerer i grønne firmabiler.

  Aftalepartierne har nemlig indført et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler, ligesom de annullerer den planlagte stigning på elbiler i 2020.

  Derudover vil partierne udmønte de udisponerede midler fra forliget om Bedre og Billigere Kollektiv trafik til takstnedsættelser i den kollektive trafik. Der afsættes derfor samlet set 98,7 mio. kr. i 2020, 87,1 mio. kr. i 2021, 89,2 mio. kr. i 2022 samt 110,6 mio. kr. i 2023 til initiativer i den kollektive trafik.

  Aftalepartierne noterer sig desuden, at regeringen sammen med DSB vil undersøge mulighederne for at etablere nattog i Danmark samt undersøge mulighederne for at koordinere en eventuel nattogsdrift med Tyskland og Sverige.

  Samlet set bliver der prioriteret 173,7 millioner kroner til kollektiv trafik i 2020.