Gå til hovedindhold

Kompensation til piloter og flyveledere for helbredsundersøgelser

Folketinget har netop bemyndiget transportministeren til at udbetale kompensation til piloter, flyveledere og pilotelever, som har fået deres helbredsbevis fra flyvelægeklinikken Doctors.dk kendt ugyldigt.

Indhold

    Op imod 900 piloter og flyveledere har siden starten af april afholdt udgifter på 2.000-8.000 kr. for at få foretaget nye helbredsundersøgelser, efter at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen måtte tilbagekalde deres helbredsbevis. Tilbagekaldelsen skete på baggrund af mistanke om, at undersøgelser ved klinikken Doctors.dk var foretaget af læger uden tilstrækkelig uddannelse.

    I første omgang måtte berørte piloter og flyveledere grave i egne lommer for at finde pengene til nye undersøgelser, ligesom det for nogle pilotelever potentielt kan have haft så omfangsrige konsekvenser, at de måtte stoppe på pilotuddannelsen. Det kan være tilfældet, hvis de er startet på uddannelsen på baggrund af manglende opfyldelse af helbredskravene. Nu skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog være med til at dække for dele af udgifterne.

    - Piloterne, flyvelederne og særligt piloteleverne er desværre kommet i klemme i denne særlige sag. Det er derfor rigtig positivt, at vi i dag har fået opbakning fra Folketinget til at hjælpe de berørte piloter, flyveledere og pilotelever med at dække nogle af deres udgifter, udtaler transportminister Benny Engelbrecht.
    Der vil være tale om en proportional model, hvor piloterne og flyvelederne er berettiget til kompensation for dele af deres udgifter til en ny helbredsundersøgelse, afhængig af hvornår deres nu ugyldige helbredsbevis blev udstedt.

    Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil stå for administrationen af refunderingen. Når administrationsgrundlaget er på plads, kontakter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen de berørte piloter og flyveledere.