Gå til hovedindhold

Minister vil til bunds i flyvelægesagen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder nu en afskediget styrelseslæge, som mistænkes for embedsmisbrug. For at komme til bunds i sagen nedsætter ministeren en task force, der skal undersøge, hvordan tilsynet med det flyvemedicinske område har været forvaltet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indhold

    Sundhedstjek af piloter er centralt for flysikkerheden. Derfor er det dybt problematisk, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er nødsaget til først at lukke og nu politianmelde en lægeklinik samt politianmelde den afskedigede styrelseslæge, der ejer klinikken. Lægen mistænkes for misbrug af sit embede, herunder misbrug af stempler, bevidst vildledning, m.m. For at få belyst omfanget samt genskabt en tillid til de flyvemedicinske tilladelser, der bliver givet i Danmark, nedsætter ministeren en task force fra departementet, som skal komme til bunds i sagen og vurdere, om politianmeldelsen skal udvides til yderligere forhold og personer. Task forcen bistås af Kammeradvokaten.

    - Det er dybt alvorligt, at der er mistanke om, at en ansat har misbrugt sit embede som styrelseslæge. Det har svækket tilliden til styrelsen som offentlig myndighed. Jeg er klar til at tage de nødvendige skridt, som skal sikre, at vi får ryddet op på området. Derfor ser jeg frem til at komme til bunds i sagen, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, der nu afventer resultatet af task forcens undersøgelser.

    Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev i slutningen af februar gjort opmærksom på uregelmæssigheder i den pågældende klinik. På baggrund af disse oplysninger, har styrelsen foretaget et opklaringsforløb, som ledte til, at styrelsen d. 5. april lukkede klinikken Doctors.dk, som styrelseslægen ejer. Allerede den 20. marts varslede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den pågældende styrelseslæge til afskedigelse. Efter partshøring blev styrelseslægen afskediget den 5. april 2019. Styrelseslægen har ikke været til stede i styrelsen siden varslingen den 20. marts, hvor lægen ved samme lejlighed fik lukket sin adgang til alle it-systemer.