Gå til hovedindhold

Ministeren ser nærmere på vejstøj og havneanlæg på Fyn

Odense, Kerteminde og Nyborg kommuner får i dag besøg af transportminister Benny Engelbrecht, når han sammen med borgmestre og borgergrupper ser nærmere på fynske vejstøj- og havneforhold.

Indhold

    Der er ikke tale om et cykelløb, men snarere en større besigtigelsestur, når transportminister Benny Engelbrecht i dag tager til Fyn. Der er særligt to emner på dagsordenen: veje og havne.

    - Fyn er ligesom flere andre steder i landet udfordret af støjgener langs motorvejsnettet. Det er et problem for mange borgere, og derfor ser jeg også frem til at høre, hvordan man vil gribe problemet an lokalt. Fra statslig side er det min forventning, at støjbekæmpelse vil indgå som en del af den infrastrukturplan, vi skal forhandle med Folketingets partier; for flere trafikanter på vejene betyder også mere støj fra køretøjerne, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

    Ministeren skal drøfte støjforholdene i Odense, Kerteminde og Nyborg kommuner med byernes støjgrupper og respektive borgmestre; Peter Rahbæk Juhl, Casper Ejsing Olesen og Kenneth Muhs. I Odense skal ministeren desuden besøge Lindø Port of Odense A/S.

    - Jeg ser frem til at besøge havnen i Odense og særligt at se nærmere på den store udvidelse, som Lindø Port har foretaget. Havnene spiller en vigtig rolle, når vi ser på arbejdspladser inden for den grønne omstilling, og det er også mit klare indtryk, at man har haft miljø- og klimaforholdene in mente i Odense i forbindelse med udvidelsen. Det er mit indtryk, at branchen generelt er opmærksom på sit ansvar for at reducere CO2-udledningerne til gavn for vores klima, forklarer transportministeren.