Gå til hovedindhold
Nyhed

Nyt klimapartnerskab skal sikre bæredygtigt byggeri

Det bliver en af branchens mest markante aktører, direktør Jesper Kristian Jacobsen fra Per Aarsleff A/S, der kommer til at stå i spidsen for regeringens klimapartnerskab med bygge- og anlægssektoren.

14. nov. 2019

Indhold

  Danmark skal fremover gå forrest, når det handler om at reducere drivhusgas-udledningerne inden for bygge- og anlægssektoren. Regeringen har sat en ambitiøs målsætning om at reducere udledningen med 70 procent i 2030, og hvis Danmark skal nå denne målsætning, kræver det en tilsvarende ambitiøs satsning på klimavenlige løsninger fra en af de sektorer, der i dag står for en betragtelig del af udledningerne, nemlig bygge- og anlægssektoren.

  - Det er helt afgørende, at byggeriet i Danmark satser endnu stærkere på bæredygtige materialer og byggemetoder i de kommende år. I takt med, at udledningerne fra energiforbruget i vores bygninger falder, stiger den relative andel af udledningerne fra byggematerialer og byggeprocesser, og det er vi sammen nødt til at handle på, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

  Som et led i regeringens plan om CO2-reduktion har regeringen taget initiativ til at nedsætte en række klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer. Tanken er, at hvert partnerskab skal udarbejde handlingsplaner for den enkelte sektors reduktioner af CO2 og indgå i drøftelserne om de politiske tiltag, som kampen for et bedre klima stiller krav om.

  - Set i lyset af de store udfordringer vi står over for, er jeg meget glad for, at det er en af de helt store aktører fra den danske bygge- og anlægsbranche, Jesper Kristian Jacobsen, som nu vil stille sig i spidsen for klimapartnerskabet inden for den sektor. Som administrerende direktør i Aarsleff – og som talerør for en branche i bæredygtig forandring – er jeg sikker på, at Jesper Kristian Jacobsen vil kunne være med til at forløse nogle af de potentialer, der gemmer sig i sektoren, siger Kaare Dybvad Bek.

  Aarsleff er en af landets førende entreprenørvirksomheder, der både i Danmark og internationalt gennemfører store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. I 2018 havde Aarsleff 6.500 ansatte og en omsætning på ca. 12 milliarder kroner.

  - Jeg ser meget frem til at samarbejde om at få bragt CO2-belastningen i bygge- og anlægsbranchen ned. Energieffektivisering af vores boliger og bygninger og reduktion af det CO2, der er indlejret i byggematerialerne, vil være en naturlig del af klimahandlingsplanen, siger Jesper Kristian Jacobsen.

  FN skønner i en rapport fra 2018, at CO2-udledningen fra produktion af materialerne til byggeriet udgør ca. 11 procent af de samlede globale udledninger. Hertil kommer, at 28 procent af de globale udledninger kommer fra opvarmning af og energiforbrug i bygninger.

  Det er regeringens håb, at man med det nye klimapartnerskab vil kunne finde frem til de løsninger, der på den ene side vil sikre vækst og jobs i branchen – og på den anden side sikre en bæredygtig fremtid for alle.

  Regeringen ser derfor frem til at modtage partnerskabets anbefalinger, så de kan indgå i forhandlingerne om den kommende klimaplan.