Regeringen vil samle Hovedstadens offentlige transport

Som led i regeringens kommende hovedstadsudspil vil regeringen fremtidssikre den offentlige transport i hovedstadsområdet ved at organisere hele den kollektive trafik i én samlet stærk organisation, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT). Hovedstadens Offentlige Transport skal styrke sammenhængen på tværs af transportformer og sikre, at den kollektive trafik er et attraktivt tilbud, som tiltrækker flere passagerer end i dag. Der er fundet inspiration i sammenlignelige europæiske byer, hvor der er succes med at organisere den kollektive trafik på tværs af transportformer.

Foto: Ulrik Jantzen

21. januar 2019

Flere borgere, flere biler og mere trafik. Der forventes en betydelig stigning i trængslen i hovedstadsområdet i de kommende år. Befolkningsvæksten fortsætter, og der kommer mere trafik på vejene. Regeringen mener, at den offentlige kollektive transport spiller en væsentlig rolle i at mindske trængslen og i at sikre hovedstadsområdet som et tilgængeligt og attraktivt sted at bo og arbejde for så mange som muligt. 

- Der er et stort behov for at fremtidssikre den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Et effektivt og ikke mindst attraktivt kollektivt trafiknet er afgørende for, at københavnerne ikke skal drukne i trængsel, fortæller transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen. 

Den offentlige kollektive transport i hovedstadsområdet består af en række forskellige transporttilbud – metro, bus, privatbane, S-tog og snart den kommende letbane. Regeringen mener, at borgerne skal møde et veltilrettelagt og smidigt kollektivt trafiknetværk, der fremstår som et sammenhængende transporttilbud og i fremtiden i endnu højere grad kan være en attraktiv konkurrent til bilen. For at imødegå den stigende trængsel skal flere rejse med den kollektive transport. 

- Som samfund investerer vi mange penge i den offentlige transport og vi skal have det bedste produkt, vi kan få for de penge. Jeg mener, at en ny stærk samlet organisering af den kollektive trafik vil udfri et stort potentiale, forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Det vil regeringen sikre ved, at én samlet stærk transportorganisation fremover skal varetage planlægning og kundevendte aktiviteter vedrørende offentlig kollektiv trafik på tværs af transportformerne bus, metro, letbane, privatbaner og S-tog. Denne type organisering kendes fra udlandet, hvor blandt andet München, Oslo, London og Helsinki har succes med dette. 

Den nye transportorganisation, Hovedstadens Offentlige Transport (HOT), skal fremtidssikre den kollektive trafik og sikre et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud til borgerne. 

Hovedstadens Offentlige Transport
Regeringen vil etablere organisationen som et samarbejde mellem staten og hovedstadsområdets 34 kommuner. Den nye transportorganisation skal sikre en bedre sammenhæng på tværs af de forskellige offentlige transportformer og samtidig åbne den offentlige transport for samarbejdet med private og deleøkonomiske transportformer, der kan understøtte integrerede dør-til-dør rejser. 

- Jeg har store forventninger til, at en ny samlet transportorganisation kan løfte den kollektive trafik i hovedstadsområdet, så denne sektor bliver en reel del af løsningen på trængselsproblemerne, fortæller ministeren.

Fakta

pdf

FAKTAARK 1: Én samlet offentlig transportorganisation

1,07 MB Download
pdf

FAKTAARK 2: Trafik- og befolkningsudvikling

0,2 MB Download
pdf

FAKTAARK 3: Kort og skinnesystemer

1,25 MB Download
pdf

FAKTAARK 4: Indbyggertal og bestyrelsesposter

0,18 MB Download
pdf

Initiativtekst: Regeringen vil fremtidssikre hovedstadens offentlige transport

0,6 MB Download