Gå til hovedindhold

Tættere samarbejde om trafikregulering vil betyde kortere rejsetid

Anbefalinger fra Fremkommelighedsudvalget peger på, at rejsetiden gennem hovedstadsområdet kan forkortes, hvis der er et tættere samarbejde på tværs af kommunegrænser om trafikafviklingen.

Indhold

    Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen nedsatte i sommeren sidste år et Fremkommelighedsudvalg, som siden har arbejdet på forslag til konkrete tiltag, der kan optimere og samordne trafiksignalerne og derved forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet. 

    Udvalgets medlemmer, som består af en række kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet, har nu afrapporteret til ministeren. Det er Vejdirektoratets vurdering, at gevinsten ved at gennemføre alle udvalgets forslag skønnes at være en forhøjelse af rejsehastigheden med ca. 5 km i timen. Den højere hastighed vil potentielt gavne op mod 200.000 bilister og 215.000 buspassagerer dagligt.

    - Trængsel på vejene er et stigende problem, og gennemføres alle Fremkommelighedsudvalgets anbefalinger skønner vi, at erhvervslivet og bilisterne vil spare 3400 timer bag rattet om dagen. Derfor indgår de nu i overvejelserne om, hvordan vi skal prioritere pengene til infrastruktur, når den næste store investeringsplan skal aftales, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

    Ministeren nedsatte Fremkommelighedsudvalget med det formål, at kommunerne skal tænke i trafikal fremkommenlighed på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet, der går på tværs af flere kommunegrænser og vejmyndigheder. 

    De samlede udgifter for fremkommelighedsudvalgets anbefalinger er på i alt 96 millioner kr. Udvalget foreslår, at staten medfinansierer anbefalingerne, således at staten bidrager med 53 millioner kr., og at kommunerne samlet står for 43 millioner kr. for at gennemføre forbedringerne af fremkommeligheden. De foreslåede projekter forventes at kunne gennemføres på 2-4 år.