Gå til hovedindhold

Transportministeren tager kampen mod social dumping op i Bruxelles

Transportministeren er rejst til Bruxelles for at mødes med transportkommissæren samt danske og udenlandske medlemmer af Europa-Parlamentet den 23. og 24. september. Ministeren vil lægge pres på EU-systemet for, at der nås en endelig aftale om Vejpakken, som modvirker social dumping i vejtransportsektoren.

En blå lastbil kører under et motorvejsskilt hvorpå der står Puttgarden.

Indhold

  Forhandlingerne om EU’s Vejpakke, der fastsætter rammevilkårene for vejtransportsektoren mange år ud i fremtiden, er inde i sin afgørende fase. Transportminister Benny Engelbrecht er meget optaget af, at en endelig aftale forbedrer de sociale vilkår for chauffører, og at konkurrencen på tværs af grænserne foregår på lige og retfærdig vis.

  Før Vejpakken kan vedtages endeligt, skal EU-institutionerne mødes ved forhandlingsbordet. Tidligere har både Rådet og Parlamentet lagt sig fast på deres holdning, og nu venter vanskelige forhandlinger, som forventes at starte op i løbet af efteråret.

  - Vi har set alt for mange eksempler på social dumping i vejtransportbranchen. Vejpakken er på mange måder løsningen på flere af dårligdommene. Det skal være slut med ulige konkurrence på løn, nomadechauffører, omgåelse af cabotage-reglerne og postkasseselskaber. Jeg er derfor i Bruxelles for at sikre, at de danske holdninger bliver hørt, fortæller transportminister Benny Engelbrecht.

  Med sit besøg i den belgiske hovedstad følger transportministeren op på det seneste møde i Vejtransportalliancen om Vejpakken, der blev holdt i København i slutningen af august med Danmark som vært. Ministeren fik desuden lejlighed til at løfte flere af de danske prioriteter i Vejpakken overfor sine ministerkollegaer, da der i fredags var Rådsmøde med transport og klima på programmet. Nu er turen kommet til at mødes med transportkommissæren og flere centrale personer i det nye Parlament omkring Vejpakken.

  Transportminister Benny Engelbrecht ser frem til møderne.

  - Danmark har haft stor gavn af samarbejdet med de ligesindede lande i Vejtransportalliancen. Vi står fortsat stærkt skulder ved skulder i kampen mod social dumping, og det er et vigtigt signal at sende til det nye Parlament, inden vi sætter os til forhandlingsbordet, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

  - Da vi har at gøre med en branche, som er enormt konkurrenceudsat og i sin natur er grænseoverskridende, har vi brug for et sæt fælleseuropæiske spilleregler. Og det er vigtigt, at de vedtages snarest muligt. Derfor gør jeg nu, hvad jeg kan for at fremme en endelig aftale med en klar styrkelse af de sociale bestemmelser.

  Fakta:
  Danmark var i januar 2017 med til at stifte Vejtransportalliancen, der har et fælles mål for den europæiske vejtransportsektor. Alliancen består af medlemslandene Belgien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Sverige, Tyskland og Østrig samt Holland, der deltager som observatør. Derudover er EØS-landene Norge og Schweiz medlemmer af alliancen.