Gå til hovedindhold

Undersøgelse af ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor

For at forbedre fremkommeligheden i hovedstadsområdet vil regeringen som led i sit hovedstadsudspil igangsætte en forundersøgelse af en ny motorvej i den sydlige Ring 5-korridor fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Samtidig igangsættes en planlægningsundersøgelse i den nordlige del af Ring 5 med det formål at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer i korridoren.

Indhold

  Hovedstadsområdet er udfordret af stigende trafik og trængsel med lang transporttid på vejene for både borgere og erhvervslivet. Der er derfor fra regeringens side fokus på at forbedre fremkommeligheden på vejene i hovedstadsområdet i forbindelse med det nye hovedstadsudspil. 

  - Biltrafikken på Sjælland stiger kraftigt i disse år, og det koster samfundet rigtig mange penge, når vi spilder tiden på at holde i kø. Vores undersøgelser viser, at det på sigt ikke vil være nok at udvide de eksisterende motorveje i ringforbindelserne for at afhjælpe det pres, der er på vejene. Derfor vil vi nu undersøge mulighederne for at lave en ny motorvej, der kan lede noget af trafikken uden om København, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

  Den nye motorvej skal placeres i det, der kaldes Ring 5-korridoren, som løber fra Køge til Helsingør. Korridoren har siden 1982 været en del af den bindende fysiske planlægning for infrastrukturen i hovedstadsområdet. Forundersøgelsen vil omhandle den sydlige del af korridoren fra Køge til Frederikssundsmotorvejen og vil blive finansieret af staten og de omkringliggende kommuner i fællesskab.

  Da der ikke hidtil har været lokal opbakning til at en ny motorvejsforbindelse i den nordlige del af Ring 5-korridoren, igangsættes her i stedet en planlægningsundersøgelse med det formål at se på mulighederne for at indsnævre korridoren. Den nuværende arealreservation begrænser nemlig mulighederne for bebyggelse i området.

  Fakta:

  • Ring 5-korridoren er op til en kilometer bred og er ca. 60 kilometer lang.
  • Formålet med forundersøgelsen af en sydlig Ring 5 er at finde et eller flere relevante forslag, som medvirker til at afhjælpe dagens trafikale problemer, mens miljømæssige forhold og lokale udviklingsplaner søges tilgodeset. 
  • Forundersøgelsen kan danne grundlag for en efterfølgende VVM-undersøgelse af en Ring 5-vejforbindelse og medvirke som et beslutningsgrundlag herfor. 
  • Det vil blive nedsat et teknikerudvalg bestående af staten, de berørte kommuner og regionen for at give alle parter mulighed for at følge undersøgelsen.
  • Forundersøgelsen af motorvejsstrækningen vil kunne gennemføres på to år, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.
  • Planlægningsundersøgelsen i den nordlige del af Ring 5, hvis formål er at forbedre beslutningsgrundlaget for eventuelle indsnævringer af korridoren, kan ligeledes gennemføres på to år.