Gå til hovedindhold
Nyhed

75 millioner kroner til grøn omstilling af busser

En grøn buspulje skal bidrage til, at der kommer flere grønne busser i regionerne og i ø-kommuner. Der blev afsat 75 millioner kroner på finansloven til at dække en del af meromkostningerne ved grøn omstilling af busser for regioner og kommuner.

23. dec. 2020

Indhold

  146 busser kommer fremover til at køre grønnere. Partierne bag finansloven 2020 har besluttet at udmønte 75 millioner kroner, der skal bidrage til at dække en del af de meromkostninger, der er forbundet med den grønne omstilling af busser. Pengene skal udmøntes til regionale busser og busser på øer. Med midler fra puljen understøttes projekter til omstilling af i alt 25 elbusser samt 121 busser, der skal køre på hvo-biodiesel.

  - Transportsektoren står for en stor del af CO2-udledningen i Danmark, og skal vi nå vores målsætning om en reduktion på 70 procent CO2 i 2030, så må vi understøtte den grønne omstilling i hele landet. Derfor giver vi en økonomisk hjælpende hånd til regionale busruter og busser i ø-kommuner til at dække en del af de meromkostninger, der følger med grøn omstilling af busser, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Det er Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, der administrerer buspuljen, og styrelsen modtog 12 ansøgninger, heraf ni regionale ansøgninger og tre ansøgninger fra ø-kommuner.

  Forud for aftalekredsens beslutning om udmøntning af puljen har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:

  • Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone
  • Nedbringelse af øvrige emissioner
  • Acceleration af grøn omstilling
  • Geografisk spredning af puljemidlerne

  Partierne bag finansloven (Socialdemokratiet v. Benny Engelbrecht og Thomas Jensen, Radikale Venstre v. Rasmus Helveg Petersen, Socialistisk Folkeparti v. Anne Valentina Berthelsen, Enhedslisten v. Henning Hyllested samt Alternativet v. Torsten Gejl) har besluttet at udmønte midler til ti ansøgninger. Alle tre ø-kommuner modtager midler fra puljen, mens syv regionale ansøgninger ligeledes tildeles midler.

  Kontakt til ordførerne:

  Thomas Jensen (S), 61 62 41 78
  Rasmus Helveg Petersen (R), 61 62 55 41
  Anne Valentina Berthelsen (SF), 61 62 30 68
  Henning Hyllested (EL), 61 62 51 01
  Torsten Gejl (ALT), 61 62 46 51