Gå til hovedindhold

Aftale om fuld COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i hele 2020.

Tre busser og en grøn personbil holder foran et fire etagers hus. Vi ser en buschaufør igennem forruden.

Indhold

  Den kollektive trafik har været en vigtig forudsætning for, at samfundet blev holdt i gang trods COVID-19. Gennem hele nedlukningen har det været muligt at tage den offentlige transport for at sikre den nødvendige mobilitet i samfundet og for at sikre, at personer med samfundskritiske funktioner kunne komme til og fra arbejde.

  Corona-krisen har haft store konsekvenser for trafikselskaberne, der ud over de tabte billetindtægter har haft en række udgifter til ekstra rengøring mm. Regeringen, KL og Danske Regioner har nu indgået en aftale, der sikrer, at selskaberne får dækket den samlede COVID-19 regning for hele 2020.

  - Trafikselskaberne har leveret en solid drift gennem hele foråret. Det har været med til at holde de vitale funktioner i samfundet i gang, men det betyder også, at der en regning, som samfundet har påtaget sig at betale. Jeg er glad for, at vi nu sammen med Danske Regioner og KL har fundet en model, så pengene kan komme tilbage i den kollektive trafik, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  - I Danske Regioner er vi glade for, at aftalen er faldet på plads, så de regionale trafikselskaber får dækket deres tab og fortsat kan levere attraktiv offentlig transport i hele landet. Vi ser også frem til de kommende drøftelser om løsninger for 2021, da der fortsat forventes færre passagerer som følge af coronakrisen. Vi har en fælles opgave i at sikre, at passagererne vender tilbage til den kollektive trafik igen, siger Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

  - Den kollektive trafik har under coronakrisen lidt store økonomiske tab bl.a. pga. færre passager og deraf faldende billetindtægter. I kommunerne er vi derfor glade for, at der nu er landet en aftale om en model, der holder hånden under trafikselskaberne resten af året. Aftalen betyder, at den kollektive trafik vil kunne fungere som hidtil, og at borgerne derfor ikke kommer til at mærke forskel i den service, de møder i busser, tog, flextrafik mv. For KL er det afgørende, at man snarest også finder en løsning for kommuner, hvor en del af driften er påvirket af manglende indtægter fra færgedrift, siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

  Konkret betyder aftalen, at staten kompenserer trafikselskabernes konstaterede og realiserede COVID-19-merudgifter og mindreindtægter. Det gælder især de mistede passagerindtægter, men også merudgifter f.eks. til øget kapacitet, ekstrakørsel i flextrafikken, mv. Kompensationen udmøntes direkte til trafikselskaberne på baggrund af opgjorte regnskabstal. I juni måned kan dette gøres for regnskabstal for marts måned.

  Derudover vil regeringen, KL og Danske Regioner mødes efter sommerferien til en drøftelse situationen i 2021.

  Kontaktoplysninger for pressen:
  Martin Hein, pressechef Transport- og Boligministeriet, 41851483
  Pressetelefonen i Danske Regioner, 51511818
  Pressevagten i KL, 33703333