Den almene sektor udfordres af coronakrisens følger, men må fortsat søge at holde hånden under sine lejere

Boligminister Kaare Dybvad Bek og BL-Danmarks Almene Boliger udsender en fælles besked til de almene boligorganisationer og deres lejere.

Almene boliger i Vejleåparken i Ishøj

12. maj 2020

I Danmark har vi borgere, der som direkte følge af coronakrisen har mistet eller står til at miste deres arbejde eller på anden vis pludseligt og markant kommer til at gå ned i indkomst. Særligt i den almene boligsektor kan nedgang i indkomst skabe problemer og risikere at medføre, at lejere vil få vanskeligt ved at betale husleje.

BL-Danmarks Almene Boligers formand, Palle Adamsen, har derfor henvendt sig til boligminister Kaare Dybvad Bek for at sikre, at der føres en tæt dialog mellem den almene boligsektor og regeringen, så de negative effekter af coronakrisen bedst muligt kan modvirkes.

Boligministeren har kvitteret for henvendelsen og udtrykker forståelse for, at coronakrisen kan give almene boligorganisationer helt særlige udfordringer. Transport- og Boligministeriet og BL er derfor enige om sammen at overvåge den alvorlige situation og løbende drøfte mulighederne for løsninger, hvis der konstateres problemer med uforholdsmæssigt store økonomiske tab, som ikke i nødvendigt omfang kan rummes af de etablerede systemer.

Boligminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

- De almene boligorganisationer i Danmark løfter en vigtig samfundsopgave. Jeg ved, at de i denne ekstraordinære situation tager et særligt hensyn til de lejere, der som følge af coronakrisen eksempelvis har mistet deres job og derfor har forbigående problemer med at finde penge til huslejen. Jeg finder det afgørende, at de almene boligorganisationer inden for rammerne af forsvarlig drift fortsætter med at arbejde for at finde fornuftige og realistiske løsninger og er tilbageholdende med at opsige lejere ramt af coronakrisen.

Boligministeren fortsætter:

- Jeg vil sammen med BL-Danmarks Almene Boliger nøje følge udviklingen og om nødvendigt drøfte mulighederne for indsatser, der kan sikre, at de almene boligafdelinger kommer helskindet gennem den svære tid, vi befinder os i.

Formanden for BL-Danmarks Almene Boliger, Palle Adamsen, udtaler:

- Vi er glade for ministerens positive svar på vores henvendelse, og vi ser frem til en fortsat god dialog med boligministeren omkring den alvorlige situation, som coronakrisen kan bringe mange lejere i.

Pressehenvendelse:

  • Transport- og Boligministeriet, Pressechef Poul Aarøe Pedersen,
    29 32 98 47, poa@trm.dk
  • BL-Danmarks Almene Boliger, Pressechef Michael Thorberg,
    40 35 66 72, mith@bl.dk