Gå til hovedindhold

Stor begrænsning af den kollektive transport i Nordjylland

For at forebygge smittespredning bliver stort set al kollektiv transport til, fra og mellem de berørte nordjyske kommuner stoppet.

Tre busser og en grøn personbil holder foran et fire etagers hus. Vi ser en buschaufør igennem forruden.

Indhold

  Med få undtagelser vil det fra mandag den 9. november til torsdag den 3. december ikke være muligt at bruge den kollektive transport til, fra og mellem følgende kommuner: Hjørring, Vesthimmerland, Thisted, Frederikshavn, Jammerbugt, Brønderslev og Læsø. Restriktionerne gælder busser, tog, flextur og færger.

  - Det er et meget drastisk tiltag, men det er nødvendigt i den nuværende situation. De kommende uger er helt afgørende for, at vi får inddæmmet smitten fra mink, og derfor skal vi bruge alle værktøjer. Derfor vil jeg også opfordre alle i Nordjylland til at følge de ny retningslinjer allerede fra i dag. Vi vil samtidig tage hånd om de personer, der har samfundskritisk funktion eller af andre kritiske grunde skal kunne komme frem med kollektiv transport, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Skolebusser er undtaget, og det vil være muligt for trafikselskabet at lade studerende med gyldigt studiekort bruge dem til og fra deres uddannelse, hvis de ikke har andre muligheder.

  Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i fx sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, cykel, eller andre muligheder opfordres til at benytte disse.

  For færgerne betyder det, at hverken indenrigs- eller udenrigsruterne må tage passagerer med til og fra kommunerne, med mindre de har en samfundskritisk funktion.

  - Det vigtigste er, at alle, der kan, skal blive i deres egen kommune og isolere sig, så meget som det kan lade sig gøre. Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi selvfølgelig skal opretholde forsyningslinjerne til Læsø og alle andre øer i området, som måtte være berørt, siger Benny Engelbrecht.

  Fakta:

  Busser

  • Rutekørsel ind og ud af kommunerne stoppes. Skolebuskørsel er dog tilladt og elever på ungdoms- og erhvervsuddannelser kan tilbydes at køre med skolebussen, hvis de kan fremvise gyldigt studiekort
  • Busser inden for kommunegrænsen kan fortsat køre.
  • Fjernbuskørsel og turistbuskørsel ind og ud kommunerne tillades ikke.

  Flextrafik

  • Flexture tilbydes ikke ind og ud af kommunerne, medmindre der er helbredsmæssige grunde.
  • Personer med samfundskritiske funktioner, der ikke har et alternativ til den kollektive transport, må benytte flextur ind og ud af kommunerne.
  • Der opfordres til, at befordringsordninger tilbudt iht. sundhedsloven og serviceloven begrænses til ture af helbredskritisk karakter. Det samme gælder individuel handicapkørsel.

  Tog

  • Tog må ikke medtage passagerer ind og ud af kommunerne.

  Færger

  • Indenrigs- og udenrigsfærgeruter må ikke medtage passagerer, der ikke varetager kritiske funktioner. Det gælder færgerne fra Norge og Sverige samt Næssundfærgen, Thyborøn-Agger, Hvalpsund–Sundøre og Arup-Feggesund ruter og Læsøfærgen

  Fly

  • Flytransporten fra og til Aalborg Lufthavn er ikke berørt

  Gods

  • Restriktionerne gælder ikke for gods til og fra kommunerne. Chauffører med bopæl i de berørte kommuner bør dog ikke transportere gods uden for de syv berørte kommuner.