Aftale om nye cykelstier i alle dele af landet

27 nye cykelstier fordelt over hele landet er med ny aftale klar til at blive sat i gang

Cyklist på cykelsti i Nykøbing F

30. september 2021

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten udmøntet 135 millioner til cykelstier og 13 millioner til videns- og innovationsprojekter over hele landet.

Aftalen betyder, at i alt 39 projekter er blevet godkendt og med 50 procent kommunal finansiering bliver det til cykelstier for tæt på 270 millioner.

- Interessen fra kommunerne har været rigtig stor, og det er nogle virkeligt gode projekter, der nu kan komme i gang. Det kan ikke siges nok, hvor godt det er for både klimaet og folkesundheden, når flere stiger ud af bilen og hopper på cyklen. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi er et flertal i Folketinget, der vil prioritere cyklisterne. Både i denne forligskreds og i forbindelse med den brede aftale om infrastruktur, som vi indgik før sommer. Det vil jeg gerne takke alle partierne for, siger transportminister Benny Engelbrecht.

I udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på, at flest muligt får gavn af projektet, større trafiksikkerhed for cyklister og at projektet bidrager til bedre sammenhæng.

Ud over anlægsprojekterne er der også afsat midler til en række innovationsprojekter, der skal være med til at give nye viden og fremme cykelismen.

Kontakt til ordførerne:

Socialdemokratiet:
Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk, 61624178

Socialistisk Folkeparti:
Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk, 61624090

Enhedslisten:
Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61625101

Radikale Venstre:
Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.petersen@ft.dk, 61625541

Fakta

I henhold til ”Aftale om grøn omstilling af transporten af 4. december 2020 mellem Regeringen (Socialdemokratiet) og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten” er der afsat 150 mio. kr. til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter.

Op til ti procent af puljen kan går til videns- og innovationsprojekter, der kan tilvejebringe ny viden på cykelområdet.

Nedenstående projekter får del i puljen:

Kommunale anlægsprojekter:

Billund: Sdr. Omme - Filskov, 4.011.000 kr

Bornholm: Delte stier på Torneværksvej, Rønne 3.340.000 kr

Esbjerg: Cykelsti mellem Bramming og Store Darum, 11.112.500 kr

Fredericia: Cykelstiprojekt på Snaremosevej, 750.000 kr

Furesø: Trafiksikre og fremkommelighedsfremmende krydsningsheller på trafikveje i Furesø Kommune, 1.196.800 kr

Gladsaxe: Etablering af niveaufri cykelstikrydsning af Vandtårnsvej, 5.055.000 kr

Greve: Etablering af cykelstier langs Tune Landevej, 13.016.625

Greve: Etablering af fællessti langs Køge Bugt Motorvejen, 2.935.500

Haderslev: Norgesvej og Louisevej, Haderslev, 2.967.500

Halsnæs: Fællesstier på Hanehovedvej, Hanehoved, 3.748.000

Hjørring Jernbanebro på Halvorsmindevej, Hjørring 2.250.000

Ikast-Brande: Vejlevej, Brande – Cykelstier fra bygrænsen til rundkørslen ved Thyregodvej, 3.716.350

Jammerbugt: Cykelstiprojekt til at forbinde cykelstier i Biersted, 1.007.500

Kolding: Buen – et vigtigt missing link 1.227.400

Kolding: Cykelstier langs Lyshøj Allé i Strandhuse 4.197.000

Lolland: Cykelsti ml. Holeby og Lolland Syd station via Højbygårdvej, 11.072.500

Morsø: Ny cykelforbindelse i Dueholmkilen, Nykøbing Mors, 2.967.500

Norddjurs: Tryg cykelforbindelse til Hessel Station, 1.650.000

Odense: 3 manglende stiforbindelser i Odense, 11.806.500

Ringsted: Enkeltrettede cykelstier langs Haslevvej, 2.066.000

Slagelse: Sammenhængende og trafiksikkert cykelstinet i Slagelse by, 2.776.000

Tønder: ABC: Agerskov-Branderup cykelsti, 6.079.467

Vejle: Sikker krydsning af Bredstenvej, 7.552.000

Vesthimmerland: Cykelsti i gammelt banetracé der forbinder byudvikling med overordnet stiforbindelse og busterminal, 1.727.500

Viborg: Den Midtjyske Cykelstjerne – Etape 7 5.465.500

Vordingborg: Enkeltrettede cykelstier langs Grønsundvej øst for Bogø By 12.000.000

Aalborg: Cykelsti mellem Vestbjerg og Vodskov 9.000.000

I alt: 134.694.142 kr

Videns- og innovationsprojekter.

Cyklistforbundet: Cykelvenlige byudviklings- og stationsprojekter 1.855.750

Cyklistforbundet: Etablering af gode cykelvaner i ungdomsårene 1.398.150

Dansk Cykelturisme: Veje til mere cykling på danske feriedestinationer 1.550.000

Dansk Skolecykling: Sikre seniorer på el-cykel 599.000

Faxe Kommune: Bedre stier for samme midler - Innovationsprojekt i Faxe Kommune 136.500

IT Universitetet: Netværksanalyse af den danske cykelinfrastruktur 2.019.485

Jens Falk Trafikrådgivning: Opdatering og digitalisering af fremtidens Cykelparkeringshåndbog 691.400

Københavns Kommune: Strategiske analyser af hverdagscykling 1.700.000

Randers Kommune: Forældres rolle i cykelfremme 505.100

Røde kors: Alle med i cykelfællesskabet - Fra kursist til cyklist 1.751.220

Trafik i Børnehøjde: Elever som trafikeksperter - adfærd før anlæg 329.900

Trafitec: Kryds med dobbeltrettede cykelstier 597.000

I alt: 13.133.505 kr.

Hent liste med projekterne her

pdf

Projekter, der får del i puljen

0,1 MB Download
png

Kort, der viser cykelprojekterne

0,79 MB Download