Gå til hovedindhold
Nyhed

Få rådgivning om færgepuljen

Potentielle ansøgere til puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger kan nu søge information og rådgivning hos Kommunernes Landsforening eller COWI A/S.

05. jul. 2021

Indhold

  I april indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale, der indebar en pulje på 150 millioner kroner i 2021 og 50 millioner kroner i 2022 til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger set i lyset af resultaterne fra analysen ”Grøn omstilling af danske indenrigsfærger”.

  I juni indgik aftaleparterne en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, der betød, at der blev afsat yderligere 85 millioner kroner til grøn omstilling af både kommunale og kommercielle indenrigsfærger i 2021.

  Samtlige midler bliver nu udmøntet i en fælles ansøgningspulje, som kan søges til grøn omstilling af færger, der besejler danske indenrigsfærgeruter*. Ved anskaffelse af en ny, grønnere færge er det muligt at søge om tilskud på 20 procent af investeringen for den del, der overstiger investeringsomfanget ved en tilsvarende dieselfærge – og 15 procent i tilskud til den øvrige del af investeringen. For retrofit kan der søges om tilskud på 25 procent af udgifterne.

  Kriterierne for puljen vil være CO2-reduktion per tilskudskrone, for eksempel via stordriftsfordele, og nedbringelse af øvrige emissioner. Puljen vil blive administreret af Trafikstyrelsen, som netop har sendt bekendtgørelse og administrationsgrundlag i høring.

  I regi af puljen er der etableret en ramme på to millioner kroner til ekstern information og rådgivning for potentielle ansøgere. Det er den informations- og rådgivningsmulighed, der nu bliver tilgængelig, og som består af følgende:

  - Kommunernes Landsforening bistår sammen med Færgesekretariatet med information om lånemuligheder samt – hvis muligt – hvilke færgeruter, der er sammenlignelige og med fordel ville kunne slå sig sammen.

  - COWI A/S bistår med rådgivning med fokus på de teknologiske muligheder for grøn omstilling af de enkelte færgeruter samt muligheder for stordriftsfordele de potentielle ansøgere imellem.

  Kommunernes Landsforening kan kontaktes via følgende:

  Nete Herskind, + 45 3370 3465 / e-mail: nehe@kl.dk

  COWI A/S kan kontaktes via følgende:

  Primære kontakt (dog ikke i perioden 12. juli-1. august)
  Ole Kveiborg, +45 5640 4518 / e-mail: olek@cowi.com

  Sekundære kontakt (dog ikke i perioden 18.-25. juli)
  Niels Jørgen Jørgensen, +45 5640 2213 / e-mail: jjd@cowi.com

  *Indenrigsfærgeruter defineres som færgeruter mellem to danske havne. Turistbåde er ikke inkluderet. Se i øvrigt Bilag B til analysen ”Grøn omstilling af danske indenrigsfærger”, Transport- og Boligministeriet 2021.