Gå til hovedindhold
Nyhed

Flertal vedtager ny lov mod smittespredning i arbejdstageres boliger

Ny lov skærper krav til boligens indretning og myndighedstilsyn, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for deres ansatte.

03. feb. 2021

Indhold

  Et flertal i Folketinget har netop vedtaget ny lov, der skal forebygge smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte. Baggrunden for loven er det bekymrende smittetryk, som gør det nødvendigt at tage en række yderligere greb i brug for at inddæmme de alvorlige konsekvenser af spredningen med covid-19 i det danske samfund. Bag loven står et bredt flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

  ”Vi står som samfund i en særlig situation, som kræver særlige tiltag. Vi ved, at boligforhold har betydning for smittespredning blandt beboerne, som også kan bringe smitte videre til kollegaerne på landets arbejdspladser og i samfundet generelt. Vi må derfor gøre, hvad vi kan for at mindske denne form for smittespredning”, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

  Han henviser til, at der har været flere eksempler på smitteudbrud på bl.a. slagterier og byggepladser, hvor ofte udenlandsk arbejdskraft er blevet indkvarteret af deres arbejdsgivere.

  Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som bl.a. udtaler:

  ”Det er afgørende, at vi får styr på smitten. Først og fremmest af hensyn til folkesundheden, men også fordi kontrol med coronaen er forudsætningen for, at vores økonomi og arbejdsmarked kan komme på ret kurs. Derfor har vi bl.a. skærpet testkravene til vandrende arbejdskraft. Ligesom der også skal være styr på boligforholdene, så man ikke smitter hinanden, som vi har eksempler på blandt medarbejdere, der er indkvarteret sammen af deres arbejdsgiver. Det skal vi undgå, så vi kan holde gang i vores økonomi, hvor vi kan, uden at gå på kompromis med sikkerheden”.

  Med den nye lov vil der blive fastsat en række minimumskrav til de boliger, en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Det vil bl.a. være krav om afstand og instruktion i rengøring.

  Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte, der bl.a. skal indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere, og instruks i rengøring. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den udarbejdede plan. Hvis planen ikke er udarbejdet eller mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Kommunen vil på baggrund af tilsynet kunne påbyde, at boligforholdene bringes i overensstemmelse med lovens krav, og i yderste konsekvens påbyde, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig.

  Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og vil gælde frem til og med 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler. Det er for at give arbejdsgiverne tid til at omstille sig til de nye krav.

  Man kan finde kravene til indkvartering og en skabelon til plan for boligforhold på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk.

  Yderligere oplysninger:
  Indenrigs- og Boligministeriet: Pressechef Poul Aarøe Pedersen på telefon: 29 32 98 47
  Beskæftigelsesministeriet: Pressevagten på telefon: 51 23 28 30