Gå til hovedindhold
Nyhed

Ny lov giver Færdselsstyrelsen mulighed for at kontrollere motorcykler ved vejsiden

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget ny lovgivning, som giver Færdselsstyrelsen adgang til at foretage vejsidekontroller af motorcyklers tekniske stand, og om de støjer for meget. Loven træder i kraft den 1. januar 2022.

21. dec. 2021

Indhold

  Fra den 1. januar 2022 er motorcykler omfattet af reglerne om periodiske syn efter periodesynsdirektivet. Folketinget har netop vedtaget, at EU-reglerne skal implementeres med stikprøvekontrol ved vejsiden frem for, at alle motorcykler skal til syn. Dermed sikrer man også, at motorcykler med ulovlig og larmende udstødning får lovligt udstyr før synet.

  - Støj fra motorcykler er et problem. Nu får Færdselsstyrelsen mulighed for at lave vejsidekontroller af motorcykler, og jeg forventer, at det nye effektive kontrolredskab kombineret med høje bøder vil reducere antallet af larmende motorcykler. Samtidig har det været vigtigt for mig at finde en løsning på implementering af EU reglerne, så det bliver mindre indgribende for motorcykelejerne end krav om faste periodiske syn, siger transportminister Benny Engelbrecht.

  Det er et kendt problem, at der kommer unødig støj fra motorcykler, som ofte skyldes, at motorcyklen er udstyret med en ulovlig udstødning. Det opleves for mange som enormt generende, når motorcykler larmer mere end tilladt.

  Loven, som træder i kraft den 1. januar 2022, giver derfor Færdselsstyrelsen adgang til at foretage vejsidekontroller af motorcyklers tekniske stand, og om de støjer for meget, som en effektiv alternativ trafikforanstaltning til periodiske syn.

  Færdselsstyrelsen vil undersøge, om motorcyklen overholder de gældende støjkrav og krav til den tekniske stand. Der gælder i dag forskellige støjkrav afhængigt af alderen og typen af motorcyklen, som f.eks. veteranmotorcykler, og det vil stadig være tilfældet.

  Fakta

  Det fremgår af færdselslovens § 118, stk. 8, at det anses for en skærpende omstændighed ved fastsættelsen af en bøde, når en motorcykel larmer mere end tilladt. I bemærkningerne til færdselslovens § 118, stk. 8 fremgår det, at retningslinjerne for straffastsættelsen er en bøde på 2.500 kr. for førstegangstilfælde. Herefter stiger bødestørrelsen:

  1. gang: 2.500 kr.
  2. gang: 5.500 kr.
  3. gang: 8.000 kr.
  4. gang: 11.500 kr.
  5. gang: 14.500 kr.
  6. gang: 17.500 kr.