Gå til hovedindhold

VVM-undersøgelsen af den 3. Limfjordsforbindelse er opdateret

Vejdirektoratet har opdateret VVM-undersøgelsen af den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm, og den viser blandt andet, at støjbelastningen hos naboerne til forbindelsen bliver mindre i forhold til beregningerne i den første VVM fra 2011.

Indhold

    I 2011 gennemførte Vejdirektoratet en VVM-undersøgelse af mulige forbindelser over Limfjorden, der kan supplere de to eksisterende forbindelser. I 2014 i forbindelse med trafikaftalen blev det besluttet, at linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse blev fastlagt i Egholmlinjen. Beslutningen er baseret på Vejdirektoratets VVM-redegørelse og suppleret af en konsolidering af trafikberegningerne fra 2014. VVM-undersøgelse er nu opdateret med nye beregninger af vejprojektet, miljøkonsekvensvurdering, trafikberegninger, anlægs- og samfundsøkonomi m.v.

    - Den opdaterede VVM-undersøgelse ændrer ikke på valget af linjeføring over Egholm, som der er en bred politisk aftale om. Der er alene foretaget en mindre justering af VVM-undersøgelsen, der blandt andet resulterer i mindre nabostøj, og det finder jeg særdeles hensigtsmæssigt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

    Med den opdaterede VVM-undersøgelse er der også beregnet samfundsøkonomi ud fra de nyeste tal. Her er resultatet, at den samfundsøkonomiske forrentning er nu på 3,3-3,5 procent, hvilket er en smule mindre end oprindeligt beregnet.

    - Selvom VVM-undersøgelsens samfundsøkonomiske beregning viser en lidt mindre god samfundsøkonomi end beregningerne fra den oprindelige VVM, så ændrer det ikke på behovet for en 3. Limfjordsforbindelse. Jeg er tilfreds med, at vi nu står med et gennemarbejdet resultat, som vil danne et godt oplyst grundlag, som kan tages med videre i de kommende forhandlinger om fremtidens investeringer i infrastruktur, siger transportministeren.

    Det er forventet, at forhandlingerne om en grøn mobilitetsplan påbegyndes i foråret 2021.