Gå til hovedindhold
Nyhed

CEF-ansøgningsrunde for infrastrukturprojekter med fokus på alternative brændstoffer

Den 7. juni 2022 kl. 17.00 er der frist for den anden rullende ansøgningsrunde for Connecting Europe Facility (CEF) Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility. Ansøgningsrunden angår infrastrukturprojekter, hvis formål det er at understøtte udrulningen af en alternativ brændstofinfrastruktur.

24. feb. 2022

Indhold

  Den 16. september 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen det såkaldte CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility call. Der er tale om en fortløbende ansøgningsrunde med i alt fem underliggende ansøgningsrunder, der har frist hvert halve år til og med 2023.

  Fristen for ansøgningsrunde to ud af fem er den 7. juni 2022 kl. 17.00.

  I alt afsættes der for ansøgningsrunden 1.575 mio. EUR, som er opdelt i to puljer:

  1. 1.200 mio. EUR fra den generelle pulje (general envelope)
  2. 375 mio. EUR fra samhørigshedspuljen (cohesion envelope)

  Danske støttemodtagere kan alene søge om EU-støtte fra den generelle pulje, idet Danmark ikke er et samhørighedsland.

  Prioriteter

  Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om støtte til transportinfrastrukturprojekter med fokus på alternative brændstoffer inden for følgende prioriteter:

  • Projekter, der støtter udrulningen af en elektrisk ladeinfrastruktur
  • Projekter, der støtter udrulningen af en brintladeinfrastruktur
  • Projekter der støtter udrulningen af LNG for så vidt angår indre vandveje og det maritime område

  Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læses her: https://cinea.ec.europa.eu/calls-proposals/cef-transport-alternative-fuels-infrastructure-facility-call-proposal_en

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift fra Transportministeriet inden indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen. Ansøgeren har selv ansvar for at indsende den endelige ansøgning via Europa-Kommissionens elektroniske ansøgningssystem.

  Processen og frister for ansøgningsprocessen er skitseret nedenfor.

  - 7. april 2022: FRIST: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen. Format for projektbeskrivelse kan findes via linket nederst på siden.

  - 9. maj 2022: FRIST: Samlet ansøgning inklusiv bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.

  - 7. juni 2022 kl. 17.00: FRIST: Elektronisk indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen.

  Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved de angivne frister. Projektbeskrivelse og samlede ansøgning bedes sendt til trm@trm.dk, erv@trm.dk og htor@tbst.dk.

  Bemærk venligst, at formatet til dokumentation af miljøhensyn, den såkaldte environmental compliance file, skal godkendes af Miljøstyrelsen. Koordineringen af processen for indhentelse af godkendelse håndteres af Trafikstyrelsen. Alle ansøgere bedes derfor hurtigst muligt kontakte Trafikstyrelsen på htor@tbst.dk med henblik på fastsættelse af den videre proces.

  Herudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbestingelser, der kan ses via linket nederst.

  Information om ansøgningsbetingelser, formater for ansøgning m.m.