Gå til hovedindhold
Nyhed
EU-puljer

CEF-ansøgningsrunde for infrastrukturprojekter med fokus på alternative brændstoffer

Den 13. april 2023 kl. 17.00 er der frist for den fjerde ansøgningsrunde for CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility. Ansøgningsrunden vedrører infrastrukturprojekter, hvis formål det er at understøtte udrulningen af en alternativ brændstofinfrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

12. dec. 2022

Indhold

  Ansøgningsrunden

  Den 16. september 2021 offentliggjorde Europa-Kommissionen det såkaldte CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility Call. Der er tale om en fortløbende ansøgningsrunde med i alt fem underliggende ansøgningsrunder, der har frist hvert halve år til og med 2023.

  Fristen for ansøgningsrunde fire ud af fem er den 13. april 2023 kl. 17.00.

  Samlet for de fem ansøgningsrunder, er der afsat 1.575 mio. EUR, som er opdelt i to puljer:

  1. 1.200 mio. EUR fra den generelle pulje (general envelope)
  2. 375 mio. EUR fra samhørigshedspuljen (cohesion envelope)

  Danske støttemodtagere kan alene søge om EU-støtte fra den generelle pulje, idet Danmark ikke er et samhørighedsland.

  Prioriteter

  Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om støtte til transportinfrastrukturprojekter med fokus på alternative brændstoffer inden for følgende prioriteter:

  • Projekter, der understøtter udrulningen af en elektrisk ladeinfrastruktur.
  • Projekter, der understøtter udrulningen af en brintladeinfrastruktur.
  • Projekter, der understøtter udrulningen af LNG, for så vidt angår indre vandveje og det maritime område.

  Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læses nedenfor. 

  Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transportministeriet inden indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen. Ansøgeren har selv ansvar for at indsende den endelige ansøgning via Europa-Kommissionens elektroniske ansøgningssystem.

  Til brug for Transportministeriets behandling skal ansøger indsende en projektbeskrivelse og samlet ansøgningsmateriale for det pågældende projekt, som ansøger ønsker at søge om CEF-støtte til.

  Fristerne for denne ansøgningsrunden er skitseret nedenfor.

  - 23. januar 2023: FRIST: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.

  - 6. marts 2023: FRIST: Samlet ansøgning inklusiv bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.

  - 13. april 2023 kl. 17.00: FRIST: Elektronisk indsendelse af ansøgning til Europa-Kommissionen.

  Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved de angivne frister. Projektbeskrivelse og samlet ansøgning bedes sendt til trm@trm.dk, erv@trm.dk og htor@tbst.dk.

  Projektbeskrivelser og/eller samlet ansøgningsmateriale, der sendes efter udløb af de angivne frister bliver ikke behandlet.

  Bemærk venligst, at formatet til dokumentation af miljøhensyn, den såkaldte environmental compliance file, skal godkendes af Miljøstyrelsen. Koordineringen af processen for indhentelse af godkendelse håndteres af Trafikstyrelsen. Alle ansøgere bedes derfor hurtigst muligt kontakte Trafikstyrelsen på htor@tbst.dk med henblik på fastsættelse af den videre proces.

  Herudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser, hvor skabelon til projektbeskrivelsen også fremgår jf. https://www.trm.dk/temaer/eu-puljer-paa-transportomraadet/eu-puljer-artikler/transeuropaeiske-transportnet-ten-t-og-connecting-europe-facility-cef 

  Praktisk information

  Europa-Kommissionen afholdte i efteråret 2021 en virtuel informationsdag om ansøgningsrunden. Præsentationen kan tilgås på følgende link: https://cinea.ec.europa.eu/events/virtual-info-day-cef-transport-call-alternative-fuels-infrastructure-facility-afif_en 

  Tilmelding til Trafikstyrelsens CEF nyhedsbrev kan ske via: https://www.trafikstyrelsen.dk/da/Tilmeld-nyhedsbrev 

  Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læses her