Gå til hovedindhold

Etablering af luftkontrolcentral i Grønland

Efter ønske fra Naalakkersuisut, har regeringen truffet beslutning om at arbejde for etableringen af en ny luftkontrolcentral i Grønland. Kontrolcentralen vil forventeligt kunne styre lufttrafikken over Grønland fra år 2031.

Hav med isflager med et udsnit af undersiden af et fly.

Foto: Jan Eliassen/Naviair

Indhold

  I dag varetages kontrollen med overflyvende fly i grønlandsk luftrum af henholdsvis Island og Canada. Regeringen og Naalakkersuisut ønsker at denne opgave skal varetages fra Grønland af lokalt ansatte.
  Med beslutningen påbegyndes arbejdet med at etablere en kontrolcentral i Grønland, der fra 2031 skal kontrollere flytrafikken over Grønland.

  Driften af kontrolcentralen forventes at skabe op til 100 nye arbejdspladser i Grønland. Etableringen af kontrolcentralen vil være med til at opbygge yderligere kompetencer inden for luftfartsområdet i Grønland og være med til at understøtte den udvikling, der allerede er sat i gang med etableringen af de to atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat.

  Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Erik Jensen udtaler:

  - Jeg er meget glad for, at luftrummet over Grønland fremover skal varetages fra Grønland, og udsigten til op mod 100 nye arbejdspladser. Beslutningen vil bidrage til en langvarig opbygning af kompetence i Grønland, som på sigt forhåbentlig kan bane vejen til, at vi en dag vil kunne overtage sagsområdet. Samtidig lægger jeg vægt på, at vi fortsætter det tætte samarbejde med Canada og Island både i forbindelse med og efter luftkontrolcentralen flytter til Grønland.

  Transportminister Trine Bramsen udtaler:

  - Luftrummet over Grønland har stor geopolitisk betydning, og det er naturligt, at kontrollen bliver varetaget fra Grønland. Det er målet at kontrollen skal varestages fra Grønland i 2031. Det vil give gode arbejdspladser samtidig med at luftfartserhvervet i Grønland styrkes og udbygges. Jeg vil også godt takke Island og Canada, der har varetaget kontrollen af luftrummet over Grønland på vores vegne i en lang årrække.