Gå til hovedindhold
Infrastrukturplan 2035
Nyhed

Fire nye cykelstiprojekter på vej

De kan se frem til nye cykelstier mellem Mønsted og Daugbjerg i Viborg Kommune, mellem Jels og Øster Linnet i Vejen Kommune, ny delstrækning af supercykelstien mellem Hillerød og Helsingør via Fredensborg samt en strækning mellem Værebro Å og Skrædderbakken i Egedal Kommune. Pengene kommer fra den statslige cykelpulje under Infrastrukturplan 2035.

01. sep. 2022
Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Indhold

  I Infrastrukturplanen 2035 er afsat i alt tre milliarder kroner til den statslige cykelpulje, der bruges på forbedringer af cykelinfrastrukturen i hele Danmark i perioden 2022 til 2035. Forligskredsen bag planen godkender løbende indstillinger fra Vejdirektoratet til nye cykelprojekter, og senest på mødet 31. august har forligskredsen besluttet at godkende endnu fire cykelsti-projekter på statsveje. Yderligere projekter vil løbende blive indstillet til godkendelse af Vejdirektoratet.

  Cykelsti-projektet mellem Mønsted og Daugbjerg skal, udover at sikre børnenes skolevej, også gøre det mere sikkert for cykelpendlere og cykelturister at tage turen mellem de to byer.

  Projektet mellem Jels og Øster Linnet er en udvidelse af et tidligere projekt, så stien forlænges og skaber sammenhæng med eksisterende stier. Derudover forbedres sikkerheden i projektet ved at etablere en cykelstiring i den eksisterende rundkørsel ved Jels.

  Mellem Hillerød og Helsingør skal der bygges dobbeltrettet sti på en fire kilometer lang strækning, der endnu ikke er cykelsti på, samt skabes forbedringer af den eksisterende del af stien.

  Ved Værebro Å er projektets formål at øge sikkerheden og trygheden for cyklister langs Roskildevej ved at forbinde de eksisterende enkeltrettede cykelstier langs hovedlandevejen.

  Vejdirektoratet forventer, at de fire projekter i alt vil koste ca. 130 millioner kroner, og at de vil tage mellem et og fire år at gennemføre.

  Danmarkskort der viser, hvor de fire projekter ligger.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk, 61 62 41 78

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti:
  Alex Ahrendtsen, Alex.Ahrendtsen@ft.dk, 33 37 51 05

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk, 61 62 30 68

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk, 61 62 55 41

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61 62 51 01

  Det Konservative Folkeparti:
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Liberal Alliance:
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet:
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kontakt transportminister Trine Bramsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14