Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035

Miljøkonsekvensvurdering af ny motorvej i Midtjylland

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej i det centrale Jylland. Den nye motorvej skal give bedre vejforbindelser samt aflaste Rute 13 og motorvej E45.

02. mar. 2022
Kort over Danmark med skitsering af projekter fra infrastrukturplanen

Indhold

  På strækningen Klode Mølle-Viborg-Løvel skal vejforbindelsen forbedres. I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering samt reserveret 3,9 milliarder kroner til efterfølgende anlæg.

  Det har regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne besluttet.

  De endelige vejforløb og korridorer er ikke fastlagt endnu. Det skal ske på baggrund af den miljøkonsekvensvurdering, som sættes i gang inden selve motorvejen anlægges. Undersøgelsen skal blandt andet vise, om motorvejen skal gå øst eller vest for Viborg. Effekterne af en udbygning af det eksisterende vejnet samt mindre nyanlæg vurderes også.

  Som en del af undersøgelsen gennemføres to offentlighedsfaser vedrørende projektet. Den indledende offentlighedsfase – den såkaldte idéfase – gennemføres som en del af opstarten af projektet, hvor grundlaget for arbejdet præsenteres, og forslag fra borgergrupper og interesseorganisationer inddrages og behandles. I forlængelse af idéfasen præsenteres forligskredsen for resultaterne heraf.

  Når resultatet af miljøkonsekvensvurderingen er færdiggjort, mødes forligskredsen for at træffe endelig beslutning om linjeføringen. Den endelige beslutning vil således blive foretaget på baggrund af en grundig miljøkonsekvensvurdering.

  Fakta

  Som en del af Infrastrukturplan 2035 har regeringen (S) sammen med V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KD besluttet at afsætte 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej på strækningen fra rute 13 ved Klode Mølle til rute 13 ved Løvel. Miljøkonsekvensvurderingen skal blandt andet omfatte en grundig undersøgelse af, om motorvejen skal ligge øst eller vest om Viborg.

  Når resultatet af miljøkonsekvensvurderingen er klar, mødes partierne igen for at træffe den endelige beslutning om linjeføringen for projektet, hvilket der er reserveret 3,9 milliarder kroner til i Infrastrukturplan 2035.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, Thomas.Jensen@ft.dk, 61 62 41 78

  Venstre:
  Kristian Pihl Lorentzen, Kristian.Lorentzen@ft.dk, 27 52 28 18

  Dansk Folkeparti
  df@df.dk, 33 37 51 99

  Socialistisk Folkeparti:
  Anne Valentina Berthelsen, Anne.Berthelsen@ft.dk, 61 62 30 68

  Radikale Venstre:
  Rasmus Helveg Petersen, Rasmus.Helveg.Petersen@ft.dk, 61 62 55 41

  Enhedslisten:
  Henning Hyllested, Henning.Hyllested@ft.dk, 61 62 51 01

  Det Konservative Folkeparti
  Niels Flemming Hansen, Niels.Hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Nye Borgerlige
  Mette Thiesen, Mette.Thiesen@ft.dk, 61 62 50 96

  Liberal Alliance
  Ole Birk Olesen, Ole.Birk@ft.dk, 61 62 51 76

  Alternativet
  Torsten Gejl, Torsten.Gejl@ft.dk, 61 62 46 51

  Kristendemokraterne
  Jens Rohde, Jens.Rohde@ft.dk, 33 37 58 73

  Kontakt transportminister Trine Bramsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14