Gå til hovedindhold
Nyhed

Nye sanktioner på havne- og vejtransportområdet

Russiske skibe får forbud mod at anløbe EU-havne, og russiske og belarusiske vejtransportvirksomheder får forbud mod at køre til, i og via EU.

09. apr. 2022

Indhold

  Europa-Kommissionens forslag til 5. sanktionspakke mod Rusland og Belarus blev vedtaget fredag den 8. april 2022, og gælder fra 16. april.

  Pakken omfatter bl.a. sanktioner på transportområdet:

  • Forbud for fartøjer registreret under russisk flag mod at anløbe EU-havne.
  • Forbud for vejtransportvirksomheder etableret i Rusland eller Belarus mod at transportere varer ad vej i EU, herunder i transit.

  Danmark har aktivt støttet iværksættelsen af de nye sanktioner. Transportminister Trine Bramsen udtaler i den forbindelse:

  - Når vi sammen med de øvrige EU-lande styrker sanktionerne mod Rusland er det et vigtigt signal. Vi understreger at EU-landene står sammen. Og vi viser Rusland, at deres overgreb mod civile ukrainere bliver besvaret med sanktioner.

  Der gøres visse undtagelser fra begge forbud. For nærmere information herom henvises til annonceringen i Den Europæiske Unions Tidende og til Det Europæiske Råds pressemeddelelse.

  Annonceringen i Den Europæiske Unions Tidende kan læses her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2022:111:FULL&from=EN

  Pressemeddelelsen kan læses her: https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2022/04/08/eu-adopts-fifth-round-of-sanctions-against-russia-over-its-military-aggression-against-ukraine/

  For yderligere oplysninger om vejtransport: kontakt Færdselsstyrelsen

  For yderligere oplysninger om havne: kontakt Trafikstyrelsen.