Gå til hovedindhold
Nyhed
Lynetteholm

Offentlig høring af den strategiske miljøvurdering af udviklingen af Østhavnen, herunder Lynetteholm

Den samlede vurdering af blandt andet klima- og miljøpåvirkninger ved en række udviklingsprojekter i Østhavnen, herunder Lynetteholm, sendes i dag i offentlig høring. Høringen giver mulighed for, at alle kan komme med forslag, kritik og ideer til projektet.

22. aug. 2022
Visualisering af Lynetteholm

Visualisering: Cowi/Arkitema/Tredje Natur

Indhold

  De kommende cirka 20 uger er den strategiske miljøvurdering af udviklingsprojekterne i Østhavnen, herunder Lynetteholm, i København i offentlig høring. Den strategiske miljøvurdering (SMV) var et politisk ønske. Den blev besluttet i forbindelsen med vedtagelse af anlægsloven for Lynetteholm, som et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte for.

  Den strategiske miljøvurdering er en samlet vurdering af blandt andet CO2-udledning, påvirkninger af havmiljø, ændringer i landskabet og påvirkninger af kulturarv i området ved anlæggelsen af en østlig ringvej, ny metrolinje, nye veje og cykelstier og boligbyggerier på Refshaleøen, Kløverparken og Lynetteholm.
  Den offentlige høring giver mulighed for, at alle synspunkter kan komme frem. Når høringen er afsluttet den 9. januar 2023*, behandles alle indkomne høringssvar, hvorefter resultaterne af høringen skal drøftes med partierne bag projektet.

  En SMV giver indsigt i miljømæssige påvirkninger af anlægsprojekter på et overordnet niveau. Den SMV, der nu sendes i høring, er en samlet vurdering af de forskellige projekter, der indgår i udviklingen af Østhavnen, herunder Lynetteholm, således at der tages højde for den gensidige påvirkning projekterne imellem.

  Fakta

  En strategisk miljøvurdering er en overordnet vurdering på baggrund af allerede kendt materiale og ud fra den viden, man har om projektet på nuværende tidspunkt. Før der tages endelig stilling om at igangsætte konkrete anlægsprojekter, skal der først gennemføres en dybdegående og flerårig miljøkonsekvensvurdering, en såkaldt VVM.

  Relevante eksperter inden for områderne miljø, byudvikling, transport mv. er inviteret til en gennemgang af SMV’en, hvor der bliver mulighed for at stille uddybende spørgsmål til regnemetoder og analyser. Formålet er at sikre så velfunderende og relevante høringssvar som muligt.

   

  *Høringsfristen er efterfølgende forlænget til den 22. januar 2023