Gå til hovedindhold
Nyhed

Topmøde om havnenes muligheder for at understøtte industrien og den grønne omstilling

Transportminister Trine Bramsen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen sætter de danske havne på den grønne dagsorden på et topmøde.

05. sep. 2022
Containere på kajen i en havn

Foto: Rene Strandbygaard

Indhold

  Den grønne omstilling er afgørende for klimaet og den danske forsyningssikkerhed. Regeringen har med Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark af 25. juni 2022 (mellem regeringen (S), V, SF, RV, EL, KF, DF, LA, ALT og KD) besluttet, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt får mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm.

  De danske havne spiller en central rolle i den grønne omstilling og i sikringen af forsyningssikkerhed. Det er derfor vigtigt, at havnene også fremover er klædt på til at håndtere de mange nye opgaver. Det kræver et overblik over de mange initiativer, der er i spil, og at der er klarhed over rammevilkårene i omstillingsprocessen.

  På den baggrund inviterer transportminister Trine Bramsen og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til et topmøde den 15. september 2022.

  - De danske havne skal stå så godt rustet som muligt til de mange nye spændende opgaver, der kommer med den grønne omstilling. Vi er fra regeringens side optagede af at understøtte havnenes arbejde og sikre, at der er sammenhæng og klare rammer for omstillingsprocessen. Derfor samler vi nu alle de centrale aktører, siger transportminister Trine Bramsen.

  - De danske havne har altid være gode til at udnytte havets resurser. Fra fisk til handel og nu vind. Dygtige danske havne går foran med at udskibe vindmøller og levere service til havvindmølleparker i både Danmark og Europa. Havnenes rolle offshore vil kun blive endnu større. Betydning stiger i takt med, at de danske farvandes potentiale for havvind, lagring af CO2 i undergrunden, PtX og andre nye teknologier realiseres. Jeg er derfor glad for, at topmødet samler relevante aktører om, hvordan vi styrker danske havnes mulighed for forsat at spille en afgørende rolle i den grønne omstilling og eksport af grønne teknologier, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

  Topmødet finder sted i Transportministeriet den 15. september 2022 med deltagelse af relevante interessenter.