Gå til hovedindhold

Udrykningsbekendtgørelsen skal efterses

På baggrund af en række nye ansøgere, der ønsker at kunne køre udrykningskørsel, sætter transportministeren nu gang i et tværgående arbejde med udrykningsbekendtgørelsen for at vurdere, om bekendtgørelsen er tidssvarende.

Foto: Ulrik Jantzen

Indhold

    Ansøgningerne om udrykningstilladelser har de seneste år været mange. Fra private vagtfirmaer til frivillige hjerteløberforeninger og andre. Reglerne om udrykningskørsel er reguleret i Bekendtgørelse om udrykning (BEK nr 154 af 25/02/2009), og det er Færdselsstyrelsen, der administrerer den. Færdselsstyrelsen er derfor blevet bedt om at se på, om bekendtgørelsen er præcis nok og inkluderer de nyeste teknologier.

    Transportministeren udtaler følgende:

    - Udrykningskørsel udgør altid en færdselssikkerhedsmæssig risiko, fordi en række væsentlige færdselsregler sættes ud af kraft. Eksempelvis reglerne om hastighed og forbuddet mod kørsel for rødt. Derfor er det vigtigt, at de konkrete ansøgninger bliver vurderet og afgjort af myndigheder på baggrund politiets vurderinger af trafiksikkerheden. Ikke af politikere. De seneste år har der dog været mange ønsker fra nye aktører, der ønsker udrykningskøretøjer. På den baggrund har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at se på, hvorvidt bekendtgørelsen er præcis og tidssvarende nok. I det arbejde skal de inddrage politiet og andre relevante myndigheder og sikre en grundig afvejning af de forskellige hensyn.

    Færdselsstyrelsen vil komme med deres vurdering og eventuelle anbefalinger i løbet af efteråret.