Gå til hovedindhold
Nyhed
Infrastrukturplan 2035
Lynetteholm

Vurdering af miljøkonsekvenser ved Østlig Ringvej sættes i gang

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 er enige om at igangsætte miljøundersøgelser af en Østlig Ringvej om København.

20. apr. 2023
Visualisering af Lynetteholm

Indhold

  Østlig Ringvej kan forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd og dermed lede trafikken uden om København. Projektet kræver en politisk beslutning, og før der tages stilling til en anlægslov for projektet, skal det miljøkonsekvensvurderes. Den undersøgelse har partierne bag Fremtidens Veje under Infrastrukturplan 2035 netop sat i gang, og den forventes færdig i 2025.

  I miljøkonsekvensvurderingen tages der udgangspunkt i, at Østlig Ringvej kan anlægges som en sænketunnel efter samme princip som Femern Bælt-forbindelsen. Udgangspunktet for en Østlig Ringvej er, at forbindelsen løber langs Amagers østkyst og via Lynetteholm, med mulighed for tilslutning i Nordhavn, Lynetteholm, Prøvestenen og Kastrup. På Prøvestenen drives i dag en række aktiviteter, som der også skal sikres plads til i fremtiden. Der arbejdes derfor parallelt med igangsættelse af miljøundersøgelserne på en løsning for tilslutning på Prøvestenen, som sikrer balance mellem de mange hensyn.

  Formålet med Østlig Ringvej er at skabe bedre trafikafvikling i hovedstadsområdet ved at lede en del af trafikken uden om den centrale del af København, hvilket vil give bedre fremkommelighed i hovedstaden. Derudover er den første del af Østlig Ringvej en del af den nødvendige infrastruktur, der skal etableres for, at der er grundlag for at byudvikle Refshaleøen og Lynetteholm.

  Det er Sund & Bælt, der gennemfører miljøkonsekvensvurderingen, som anslås at koste 527 millioner kroner. Der er afsat 125 millioner kroner til vurderingen i infrastrukturaftalen, og Sund & Bælt bidrager med 67 millioner kroner. De resterende 335 millioner kroner mellemfinansieres af Sund & Bælt, og refunderes efter gennemførsel af miljøkonsekvensvurderingen.

  Miljøundersøgelserne gennemføres frem til 2025, hvorefter miljøkonsekvensvurderingen vil komme i offentlig høring. På baggrund af vurderingen og høringen skal der træffes politisk beslutningen om linjeføring og en eventuel anlægslov for Østlig Ringvej.

  Kontaktoplysninger til ordførere:

  Socialdemokratiet:
  Thomas Jensen, thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78

  Venstre:
  Peter Juel-Jensen, peter.juel-jensen@ft.dk, 61 62 46 28

  Moderaterne:
  Peter Have, peter.have@ft.dk, 33 37 58 29

  Socialistisk Folkeparti:
  Sofie Lippert, sofie.lippert@ft.dk, 61 62 49 62

  Liberal Alliance:
  Jens Meilvang, jens.meilvang@ft.dk, 61 62 49 64

  Det Konservative Folkeparti:
  Niels Flemming Hansen, niels.hansen@ft.dk, 61 62 32 21

  Radikale Venstre:
  Samira Nawa, samira.nawa@ft.dk, 61 62 41 11

  Dansk Folkeparti:
  Nick Zimmermann, nick.zimmermann@ft.dk, 61 62 49 51

  Kontakt transportminister Thomas Danielsen via Transportministeriets pressetelefon: 33 11 00 14