Aftale om trafik for 2007

Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folke-parti og Det Radikale Venstre indgået aftale på trafikområdet. Aftalen supplerer og udmønter tidligere aftaler, herunder trafikaftalen fra november 2003.

26. oktober 2006

Aftaletekst

pdf

Trafikaftale 2007

0,26 MB Download