Anlægsstatus for 1. halvår 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014.

30. juni 2014

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014 giver en orientering til Folketingets Finansudvalg og Folketingets Transportudvalg om status og udvikling i de større anlægsprojekter på Transportministeriets område, hvor bevillingen fremgår af finansloven eller af vedtagende aktstykker.

Forbruget for igangværende projekter er opgjort pr. 31. marts 2014.

Der afrapporteres på projekter igangsat med aftalerne om en grøn transportpolitik, om bedre og billigere kollektiv trafik, Togfonden DK samt tidligere igangsatte projekter.

Links

pdf

Anlægsstatus for 1. halvår 2014

2,2 MB Download