Gå til hovedindhold
Publikation

Rapport: Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer

Copenhagen Economics har for Transportministeriet udarbejdet et debatoplæg om, hvordan det på sigt er muligt at inddrage bredere økonomiske effekter i samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. Rapporten opstiller desuden nogle rammer for det videre arbejde baseret på danske og udenlandske erfaringer.

18. sep. 2014

Indhold

    Bredere økonomiske effekter er en betegnelse for de indirekte samfundsøkonomiske effekter, der ligger udover de direkte brugergevinster. Bortset fra arbejdsudbudseffekten medregnes bredere økonomiske effekter på nuværende tidspunkt ikke i cost-benefit analyser på transportområdet i Danmark. Effekterne omtales typisk som dynamiske effekter. En mere retvisende beskrivelse er dog bredere økonomiske effekter, idet effekterne både kan være statiske (her-og-nu) og dynamiske (udvikles over tid), ligesom effekterne ikke nødvendigvis følger af ændret adfærd i samfundet.

    Rapporten følger op på det stadig stigende fokus på samfundsøkonomi og de bredere økonomiske effekter af forbedringer af transportsystemet. Den anviser mulige metodiske fremgangsmåder at beregne nogle af de effekter, som den traditionelle samfundsøkonomiske analyse ikke medregner på nuværende tidspunkt. Med undtagelse af effekter på arbejdsmarkedet, er disse effekter således ikke en del af den officielle samfundsøkonomiske metode på transportområdet. Det betyder, at resultaterne fra forsøg med at beregne disse effekter skal præsenteres separat af resultatet af den traditionelle samfundsøkonomiske analyse.

    På baggrund af rapportens resultater arbejder Transportministeriet videre med henblik på at inddrage bredere økonomiske effekter i den officielle samfundsøkonomiske metode.