Resultatet af undersøgelse af danskernes postvaner

Transportministeriet besluttede i foråret 2014 på baggrund af det fortsatte fald i brevmængderne at lade gennemføre en undersøgelse af danskernes postvaner. Undersøgelsen skal hjælpe med til at sikre, at de krav, som Post Danmark A/S skal leve op efter postloven, også stemmer overens med det behov for posttjenesterne, som danskerne rent faktisk har.

27. januar 2015

Resultatet af undersøgelsen, som er gennemført af firmaet CEM Institute – Voxmeter,  foreligger nu og hovedkonklusionerne er følgende:

  • Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig – dette gælder både for virksomheder og borgere. Der sker en øget digitalisering.
  • De borgere, som sender fysiske breve, er typisk borgere, som også benytter digital kommunikation. 
  • Analysen viser, at brevet og muligheden for at sende fysisk post har en stor betydning i befolkningens opfattelse/bevidsthed.
  • Samtidig viser analysen, at den faktiske brug af posttjenester ikke desto mindre er lav (indenfor alle forsendelsestyper). Der er således en klar uoverensstemmelse imellem borgernes intentioner om at anvende det fysiske brev i deres kommunikation og den faktiske adfærd.
  • E-mail og digitalpost er den meste udbredte kommunikationsform blandt danske virksomheder. Dette skal også ses i sammenhæng med, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse. Herved er mange danske virksomheder også af den grund blevet vant til at kommunikere digitalt.

Filer

pdf

CEM Institute – Voxmeter: Analyse af danskernes brug af posttjenester

2,72 MB Download
pdf

Præsentation: Analyse af danskernes brug af posttjenester

2,19 MB Download