Afrapportering: Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden

Ekspertgruppen Mobilitet for fremtidens afsluttende rapport.

Illustration til ekspertgruppens rapport

13. marts 2018

Selvkørende biler, førerløse tog, deleøkonomi, urbanisering samt ændrede adfærds- og familieformer. Det er blot nogle af de elementer, der skal tages højde for, når fremtidens transport skal planlægges. 

Derfor nedsatte Ole Birk Olesen i juni 2017 en ekspertgruppe med det formål at rådgive om den teknologiske udviklings implikationer for de kommende års transportpolitiske beslutninger.

Filer

pdf

Samlet rapport: Ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden

7,37 MB Download
pdf

Slides fra konferencen 13. marts 2018

6,1 MB Download