Materiale fra forligskredsmøde om Signalprogrammet

Notater, rapport og slides fra mødet med forligskredsen den 22. november 2018.

22. november 2018

Filer

pdf

Banedanmarks præsentation for forligskredsen om Signalprogrammet

3,42 MB Download
pdf

Banedanmark notat om simulering af udrustningsplanen

0,83 MB Download
pdf

Deloittes notat vedr. gennemgang af Signalprogrammets simulering

0,28 MB Download
pdf

Banedanmarks responsum til Deloitte notatet

0,13 MB Download
pdf

Rambølls eksterne kvalitetssikring af programfaserapporten for immunisering

0,64 MB Download
pdf

Banedanmarks fasegodkendelsesnotat

0,2 MB Download
pdf

DSB's notat vedrørende status for indsættelse af nyt el-materiel

0,07 MB Download
pdf

Statusrapport for Signalprogrammet oktober 2018

1,13 MB Download