Delkommissorier for de videre undersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat

19. januar 2020

Filer

pdf

Delkommissorium - anlæg og miljø på land

0,12 MB Download
pdf

Delkommissorium - finansiering

0,08 MB Download
pdf

Delkommissorium - indledende linjeføringsovervejelser

0,11 MB Download
pdf

Delkommissorium - koordinering af miljø

0,12 MB Download
pdf

Delkommissorium - kyst til kyst-forbindelsen

0,13 MB Download
pdf

Delkommissorium - samfundsøkonomi klima og effekter for erhvervsliv

0,12 MB Download
pdf

Delkommissorium - trafikal analyse

0,12 MB Download
pdf

Hovedkommissorium for en fast Kattegatforbindelse

0,16 MB Download