Gå til hovedindhold

Kommissorium: Miljøkonsekvensvurdering af motorvej på strækningen Klode Mølle–Viborg Løvel

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej i det centrale Jylland.

Indhold