Gå til hovedindhold

Udmøntningsgrundlag - Pulje til støjbekæmpelse

Det fremgår af infrastrukturaftalen, at parterne afsætter en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022-2035 til bekæmpelse af trafikstøj. Puljen skal primært gå til støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene.

Indhold