Gå til hovedindhold
Artikler

Flere skal cykle mere i Danmark

Det er et stort set enigt Folketing, der Infrastrukturplan 2035 udråbte 2022 til Cyklens år. Hele året vil der være fokus på at fremme cyklismen i Danmark, fordi det gavner både klimaet, folkesundheden og kan være med til at begrænse trængsel. Året skal være med til at kickstarte et større fokus på, hvordan cyklen bliver et attraktivt alternativ i hele landet, samtidig med at Danmark i 2022 også er vært for prologen i Tour de France.

10. jan. 2022

Indhold

    En velfungerende og moderne cykeltransport kræver en veludbygget cykelinfrastruktur, der både tilskynder til, at flere vælger cyklen og samtidig sikrer, at alle cyklister kan færdes trygt.

    Med infrastrukturaftalen blev der afsat en pulje på i alt 3 milliarder kroner til at fremme cyklisme i perioden 2022-2035. Puljen kan blandt andet anvendes til bedre og mere moderne cykelinfrastruktur med sikrere cykelstier, som forbedrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklisterne. De første 400 millioner kroner fra cykelpuljen skal allerede fra 2022 omdannes til cykelstier langs både statsveje og kommunale veje, og de kommende år bliver endnu flere cykelprojekter sat i gang.