Gå til hovedindhold

Finansiering – statsgarantimodellen

De faste forbindelser over Storebælt og Øresund er finansieret via statsgarantimodellen med brugerbetaling. Det samme vil være tilfældet for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Indhold

  Anlægsbudgettet for Femern Bælt-forbindelsen er 52,6 mia. kr. inkl. reserver, mens en opgradering af de danske jernbane- og vejlandanlæg er budgetteret til 9,5 mia. kr. inkl. reserver. Den samlede tilbagebetalingstid for projektet er beregnet til 36 år.

  Statsgarantimodellen indebærer etablering af et statsejet selskab, som står for planlægning, design, finansiering, anlæg og drift af et større infrastrukturprojekt.

  I forbindelse med projektering og anlæg af Femern Bælt-forbindelsen har staten etableret selskabet Femern A/S, som er et datterselskab under Sund & Bælt Holding A/S.

  Sund & Bælt ejer og driver også Storebæltsforbindelsen og de danske landanlæg i tilslutning til Øresundsforbindelsen. Øresundsforbindelsen ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som Sund & Bælt varetager den danske stats 50 pct. ejerandel af.

  Femern A/S finansierer projektet med statslige genudlån eller lån med statsgaranti. Selskabets gæld vil blive tilbagebetalt på grundlag af den betaling, som såvel brugerne af vejforbindelsen som brugerne af baneforbindelsen erlægger for brug af Femern Bælt-forbindelsen. Udbygningen af de danske landanlæg vil blive betalt med udbytte fra Femern A/S.

  Danmark har særdeles gode erfaringer med denne form for finansiering, der har givet lave renter svarende til den rente, som den danske stat betaler for sine lån. Derudover har modellen den fordel, at finansieringen ikke belaster statens budget. Derved lægger projektet ikke beslag på offentlige midler, der dermed kan frigøres til at finansiere andre områder på finansloven.