Gå til hovedindhold
Artikler

Finansiering – statsgarantimodellen

De faste forbindelser over Storebælt og Øresund er finansieret via statsgarantimodellen med brugerbetaling. Det samme er tilfældet for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

03. nov. 2022

Indhold

  Anlægsbudgettet for Femern Bælt-forbindelsen er 52,6 mia. kr. (2015-priser) inklusive reserver på 7,3 mia. kr., mens en opgradering af de danske jernbane- og vejlandanlæg er budgetteret til 9,5 mia. kr. (2015-priser) inklusive Reserver på 2,2 mia. kr. Tilbagebetalingstiden for det samlede projekt er beregnet til 28 år.

  Statsgarantimodellen indebærer etablering af et statsejet selskab, som står for planlægning, design, finansiering, anlæg og drift af et større infrastrukturprojekt.

  I forbindelse med projektering og anlæg af Femern Bælt-forbindelsen har staten etableret selskabet Femern A/S, som er et datterselskab under Sund & Bælt Holding A/S.

  Sund & Bælt ejer og driver også Storebæltsforbindelsen og de danske landanlæg i tilslutning til Øresundsforbindelsen. Øresundsforbindelsen ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som Sund & Bælt varetager den danske stats 50 pct. ejerandel af.

  Femern A/S finansierer projektet med statslige genudlån eller lån med statsgaranti. Selskabets gæld vil blive tilbagebetalt på grundlag af den betaling, som såvel brugerne af vejforbindelsen som brugerne af baneforbindelsen erlægger for brug af Femern Bælt-forbindelsen samt den af EU tildelte støtte til projektet. Udbygningen af de danske landanlæg bliver ejet, drevet og finansieret af selskabet A/S Femern Landanlæg, der er moderselskab til Femern A/S. De danske landanlæg vil blive betalt af en forhøjet garantiprovision på 1,85 pct. p.a., som Femern A/S er pålagt at betale for statslån og lån med statsgaranti til finansiering af tunnelen under Femern Bælt, samt af udbytte fra Femern A/S.

  Europa-Kommissionen har i en statsstøtteafgørelse af 20. marts 2020 fastslået, at Femern A/S maksimalt må ydes statslån og lån med statsgaranti for i alt 69,3 mia. kr. i løbende priser, og at Femern A/S skal have tilbagebetalt sin gæld eller afviklet al statsstøtte i form af lån med statsgaranti og statslige genudlån senest 16 år efter driftsstart. Endvidere skal der opkræves en samlet provision fra Femern A/S på i alt 2 pct. p.a. for lån med statsgaranti og for statslige genudlån. Den forhøjede provision har virkning fra og med den 1. januar 2019. A/S Femern Landanlæg kan opkræve provisionen på 2 pct. fra Femern A/S, og A/S Femern Landanlæg vil betale den almindeligt gældende provision på 0,15 pct. p.a. for lånene.